BI - sešit

Hořlavé usazené horniny

9. května 2012 v 17:17 | Rony

Hořlavé usazené h.

imagebam.com imagebam.com imagebam.com

Úlomkovité usazené horniny

31. března 2012 v 15:11 | Rony

Úlomkovité usazené horininy

a) nezpevněné(sypké) - Písek,štěrk
b) zpevněné(ztmelené jílem) - Pískovec, slepenec(pecky), brekcie(ostrohrané)

Písek
- sypká hornina tovořená z drobných zrnek křemene a jiných nerostů(slídy)
- vznik:
činností větru(obrušování horniny unášenými zrnky)
činností vody a řek
činností moře
- využití:
sklářství(sklářské písky)
slévárenství( formy na odlévání kovů)
stavebnictví(malta)
posypový materiál
v lokomotivách(brzdný materiál)
- výskyt:
pouště - 20% Erg(písečné) = Kuma
písečné pláže

Pískovec
- vznik: stmelením písku
- využití: stavební, dekorační a sochařský kámen
- výskyt:
Labské pískovce(Pravčická brána)
Kokořínsko(Kok. pokličky)
Český ráj - Hruboskalsko
Broumovsko(Broumovské stěny)
Adršpašksko (Teplické skály)
Moravskoslezské beskydy
Chřiby

Kuřavka(Detritt)
- tekoucí písek : písky tvořené křemenem a vysokým podílem částic a jsou nasyceny vodou(15 - 45%)
-výskyt: hnědouhelné sluje
-nebezpečné !! způsobují zhroucení dolů

Arkóza
- usazená zpevněná hornina říčního původu obsahující vedle křemene, i živce, muskovit, jíl a kalcitový tmel
- vznik: zvětrávaním magmatických hornin
- výskyt: ložiska černého uhlí

Droba
- usazená sedimentální hornina podobná arkóze
- vznik: v oblasti moří, na dně moří)
- složení: křemen, živce v původní jílovité hornině
- výskyt:
Brdy
Nízký Jeseník
Dránská vrchovina

Vyvřelé horniny

25. března 2012 v 12:31 | Lens
ŽULA (granit)
- z živců - ortoklas, plagioklas, slídy, amfibol, granáty, magnetit a velmi vzácně olivín
- kvádrovitá odlučnost
využití: sochařský kámen - Mrákotín (Mrákotinská žula) --> obelisk na Hradčanech, náhrobní kámen Havla
stavební materiál, obkladový, dlažební kostky, obrubníky, drcený štěrk
výskyt: Mrákotín, Skuteč nad Sázavou, Středočeská pahorkatina, Liberecko

GABRO
složení - plagioklas
využití: dekorační kámen, omítka, štěrk, pomníky, obkladový materiál
výskyt: Benešov, Brněnský masiv, Povltaví, Posázaví
svět: Norsko, Rusko, Kanada

DIORIT
- tmavá hornina(podobná gabru)
- složení živce, amfibol
využití: štěrk, obkladový materiál, dekorační kámen
výskyt: Brněnský masiv, údolí Chrudimky
svět: Montana - USA

SYENIT
-hrubozrný
- neobsahuje křemen
složení: živce, biotit, amfibol, augit
využití: stavební kámen - Egypt (obrovské sochy), obrubníky,schody
výskyt:Písek, Javorovice

ČEDIČ (bazalit)
- jemnozrný
složení: živce, augit, olivín
vlastnost: sloupcovitá odlučnost
výskyt: České Středohoří (Milešovka), kopce Tlustec a Radobýl, hora Říp,Panská skála
svět: Severní Irsko, Kanárské ostrovy
využití: dlažby, žlaby, štěrk, kamenivo do betonů

ZNĚLEC (fonolit)
barva: světle šedý až nazelenalý
složení: živce, alkalické prvky
vlastnost: deskovitá odlučnost
využití: dlažební materiál, štěrk, výroba tmavehé znělkového skla
výskyt: Bězděz, Hvost, Jedlová, Milešovka, Mariánský vrch (Ústí)

ANDEZIT(podle And v Jižní Americe)
barva: světle až tmavě šedá hornina
složení: živce, křemen, biotit, amfibol, vzácně i olovín
- součást většin světových pohoří
využití: stavební kámen, výskyt ložisek barevných kovů
výskyt: Mexiko sopky - Popocatepetl, Citlaltepetl, Japonsko sopky - Fuji
čr: Luhačovice, okolí Uherského Brodu, České středohoří

MELAFYR
- výlevná vyvřelina
složení: podobná čediči a andezitu
- typické jsou drobné bublinky po sopečných plynech -> druhotně vyplněné odrůdami křememe (achát, chalcedon, ametyst)
složení: plagioklas, augit, olivín, něikdy i ortoklas
barvy: červenohnědy, někdy do fialova-hněda (ametyst), někdy zelený (jaspis, opál)
využití: štěrk, neopracovaný stavební materiál
výskyt: Podkrkonoší, Nová Paka, Trutnov, Kozákov, Broumovský výběžek

PEGMATIT
vznik: oddělením neutuhlého magmatu při vzniku žulového masivu
vzhled: v žilách tvoří deskovitá tělesa o různých mocnostech(někdy mají tvar čočky)
obsahuje: křemen, živce, slídy
- zdrojem minerálu pro průmysl (hlavně živce a slídy), těží se pro vzácne prvky (lithium, berilium)
- elektrotechnický průmysl ->> slídy, keramický průmysl ->> živce
výskyt: Písecko, Domažlice, Velké MEziříčí
- hrubozrný

APLIT
-jemnozrný
obsahuje: křemen, živce, slídy, turmalín
vznik: oddělením magmatu od žulového masívu
výskyt: okolo pegmatitu
využití: nemá specifické využití
výskyt: Středočeská pahorkatina, Západní Karpaty, Malé Karpaty

VULKANISMUS NA ÚZEMÍ ČR
Komorní Hůrka, Železná Hůrka, Příšovská homolka, Venušina sopka, Uhlířský vrch, Doupovské hory, České tředohoří

Petrologie - Rozdělení vyvřelých hornin

25. března 2012 v 11:58 | Lens
Petrologie
- věda zabývající dr vznikem, složením, vlastnostmi a výskytem hornin
horninotvorné nerosty - živce, křemen, slídy, amfibol, augit, olibín,, kalcit, granáty

vyvřeliny - hlubinné, výlevné, žilné
usazené horniny - úlomkové, jednotvorné,organogení, hořlavé, chemické
přeměné horniny - ------

VYVŘELÉ
a) hlubiné vyvřeliny
--> žula, gabro, diorit, syenit
- vznikají utuhnutím magmatu hluboko pod zemským povrchem
- tvoří rozsáhlá tělesa - masivy

b) výlevné vyvřelin
---> čedič, znělec, andezit, melafyr
- vznikají proniknutím magmatu (lávy) na zemský povrch

c) žilné
--> aplit, pegmatit
- utuhnutí magmatu v dutinách / žilách

Křemičitany 2. část

26. února 2012 v 12:32 | Rony

Křemičitany 2. část

Granáty
- křemičitany s prtoměnlivým množstvím vody(obsahující Al, Mg, Fe, Ca)
pyrop(český granát) - hořečnatý granát
barva: tmavě červený
vzoreček: Mg3Al(SiO4)3
almandin
barva: fialově červený
voreček: Fe3Al2(SiO4)3
Obecný Granát
s. krychlová
t = 7
vlastnosti: neštěpný, bílý vryp
barva: červenohnědý
vznik:
horké roztoky
z přeměných hornin
použití:
šperky
hodiny
brusný materiál
výskyt:
Svět: Již. Amerika, Indie-Cejlon, Madagaskar, Rusko- Jakutsk
ČR: České středohoří, Čáslav- Krušnohorsko
pozn.: Jeseník a Čáslav- almandin, Středohoří- pyrop

Augit(černohhnědý, obsahuje Fe, Mg, Al)
Amfibol(tmavězelený, obsahuje Ca, K, Fe,Al)
s. jednoéklonná
t= 5-6
vlastnosti: dobrá štěpnost
vznik:
z magmatu
přeměnou křemičitanů
výskyt: České středohoří
využití: horninotvorný nerost, azbest

Mastek(Mg3 Si4O10(oh)2)
t= 1
s. jednoklonná
krystaly s peleťovým leskem
barva: bílá(někdy zelený)
vznik: přeměna(Metamorfóza) hornin bohatých na Mg
využití:
žáruvzdorná keramika
vyzdívka pecí
mletý v kosmetice(líčidla, pudry, mýdla)
izolant
do gumy, aby se nelepila
výskyt:USA, Čína, Jeseníky

Topaz(Al2SiO4)F,OH)2)
s. kosočtverečná
t= 8
-sloupcovité protáhlé krystaly
barva: čirý, žlutý, modrý, fialový, růžový, zelený
vlastnosti: dobrá štěpnost
vznik: z horkých roztoků
použití: šperky
->Pyknit(Krušné hory-Cínovec)
-stébelnatá odrůda topazu
výskyt:
Rusko(Ural)
Německo
Mongolsko
Japonsko

Turmalín
s. klencová
t= 6,5-7
-krystaly v průřezu mají tvra trojúhelníku, má také melounovité krystaly
-turmalínová slunce(paprsčité agregáty)
odrůdy:
černý- skoril
hnědý- dravit
zelený- verdelit
modrý- indigolit
červený- rubelit
bezbarvý- ahcroit
vznik: z horkých roztoků
použití: polarizace světla, elbaity(zelený, modrý červený)- drahokamy
výskyt:
ČR: Písek, Žďár n. Sázavou, Dobrá voda
Svět: Kalifornie, Brázílie, Elba

Beryl(Be3Al3Si6O18
s. šesterečná
t= 7,5-8
-sloupcovité protáhlé krystaly(táké i tabulkovité)
-zrnité agregáty
-vlastnosti: lasturnatý lom(neštěpný)
vznik: horké roztoky
odrůdy: Smaragd- zelený
aquamarín- modrý(světle)->největší 48,5 cm 100kg(Brazílie)
heliodor- žlutý
morganit- růžový
bazzit- červený
obecný- bezbarvý
využití: šperky, zisk berrylia(rakety,elektronika)
-berrylos- dříve využití ->lupy
-největší Beryl na světě 18x3,5m (madagaskar)
výskyt:
ČR: Písek, Domažlice
Svět: Brazílie, Madagaskar, Kolumbie, Egypt, Srí Lanka, Slovensko, Rusko(Sibiř)


Křemičitany

30. ledna 2012 v 17:45 | Rony

Křemičitany

- sloučeniny SiO2, nejvíce zastoupeny v zemské kůře
- velmi rozmanité vlastnosti
- většinou jsou lehké
- tvrdé
-mastek(vyjímka) nejměkčí křemičitan a nerost zárověň
těžko tavitelné
-odolávají kyselinám
vzniky:
krystalizací z magmatu
z horkých roztoků
zvětráváním jiných křemičitnů(živec --> kaolinit)

Olivín( křemičitan hořečnato-železnatý (Mg,Fe)2SiO4 )
s. kosočtverečná(neštěpný nerost)
t= 7
barva: olivově zelená
vznik: z magmatu
použité: šperky(chryzolit - průhledný)
výskyt:
ČR: Ještědsko-Kozákovský hřbet, České středohoří
Svět: Brazílie, Nový Zéland, Egypt

Živce
-rozpustné ve vodě poskytují živiny
-uvolňují(K, Ca, Na)
a) Ortoklas( živec draselný KAlSi3O8 )
s. jednoklonná
t = 6
-tabulkové krátké sloupcovité krystaly
-dokonalá štěpnost
vznik:
přeměnou slíd
utuhnutím magmatu
-liší se od křemene (není štěpný)
použití: sklářský, keramický průmysl
výskyt:
ČR: Písek, Domažlice
Svět: Madagaskar, Itálie(Elba), Rusko(Ural)
b) Plagioklas(
s. trojklonná
t = 6
- tabulkovité krystaly
barva: červená, nažloutlá, telená, šedá
vznik:
krystalizací z magamtu
přeměnou minerálů(slíd)
- patří do horninotvorných nerostů
použití: dekoračníkámen, výroba keramiky
výskyt:
ČR: České středohoří
Svět: Amerika(Andy), Švýcarsko, labradorit - poloostrov Labrador
Kaolinit(Al4(OH)2Si4O10
s. trojklonná(drobné krystaly)
t= 1 - 2 mazlavý
barva: bílá
vznik: zvětráváním živců
výskyt:
ČR: Karlovarsko, Plzeňsko
Svět: Doverské útesy(Cornwall), Německo(Míšeň), Francie
použití:
výroba porcelánu
plnivo do papíru
barvy
zubní pasty
výroba cihlářské hlíny
Slídy
a) muskovit
b) biotit

a) muskovit
s. jednoklonná
t= 2
-lupínkovité a tabulkovité krystaly
barva: do běla s peleťovým leskem
vznik: z magmatu, přeměnnou jílovitých minerálů, často součást žuly a ruly
použití: izolační materiál, odolný vůči žáru
výskyt:
ČR: Mariánské lázně a Jeseníky
Svět: Velká Británie, Rusko(Ural), USA, Indie

b) biotit
t= 2,5 - 3
s. jednoklonná
-pružná(dokonalá štěpnost)
vznik: utuhnutím magmatu
barva: černý
použití:
teplený a el. izolant
elektroporcelán
přísada do cementu a do omítek
do ochraných brýlí
do barev
výskyt: ČR: Litomyšl
Svět: Švédsko, kanada, Brazílie, Grónsko

Fosforečnany

30. ledna 2012 v 17:29 | Rony

Fosforečnany

- soli kyseliny fosforečné(H3PO4)
- po zvětrávání se fosfor dostává do půdy poté do rostli poté do živočichů
Apatit
t= 5
vznik: z magamtu
s. šesterečná
fosforit(klamavec)
vzhled: nahnědlý, zelený nebo fialový
vlastnosti: neštěpný
vznik:
z magmatu
nahromaděním exkrementů
využití:
výroba hnojiv
kyselina fosforečná
výskyt:
ČR: Slavkov, Krušné hory, Písek
Svět: Rusko(Kola, Bajkal)

Sírany

30. ledna 2012 v 17:23 | Rony

Sírany

- soli kyseliny sírové(H2SO4)
- Sádrovec, Baryt, Chalkantit
- světlé
- průhlednéí nebo průsvitné
- poměrně měkké
-vznik: zvětráváním, usazováním nebo v pouštích ze vzlínající vody
Sádrovec( CaSO4 * 2H2O )
t = 1,5 - 2
s. jednoklonná(dokonalá štěpnost)
vzhled: čirý průhledný(nažloutlý)
odrůdy:
mariánské sklo
alabastr - jemnozrný
použití:
stavebnictí(sádra, cement)
lékařství
výskyt:
ČR: Opava
Svět: Řecko, Itálie, Španělsko, Rakousko, Polsko

Baryt(Těživec BaSO4)
t = 3 - 3,5
s. kosočtverečná
vznik:
vypařováním z mořské vody
z horkých roztoků
vzhled: červený, dokonalé štěpnost
použití:
zisk Baarya
pyrotechnika
stavebnictví
lékařství
výroba papíru
výskyt:
ČR: Příbram, Harachov, Tišnov u Brna
Svět: Německo, Velká Británie, Rakousko, USA, Tunisko

Chalkantit(Modrá skalice ( CuSO4 * 5H2O )
t= 2 - 2,5
s. trojklonná
- tabulkovité krystaly
vlastnosti: nedokonalá štěpnost
vznik: ložiška mědi(jako druhotná surovina při těžbě mědi(
použití: dezinfekce
výskyt: ČR: Krušné Hory
Svět: Německo(Harz), Slovensko, USA(Arizona), Španělsko

Dusičnany

30. ledna 2012 v 16:58 | Rony

Dusičnany(Ledky, Nitráty)

- soli kyseliny dusičné
Chilský ledek(Nitronatrit)
(NaNO3)
t = 1,5 - 2
s. klencová
- dokonalá štěpnost
- bezbarvý(bílý, žlutý,hnědý)
- je snadno rozpustný v H2O
- vyskytuje se v aridních oblastech
výskyt: Atakama v Chile
využití:
hnojiva dusikatá dnes nahrazena prům. hnojivy
výroba plastů a umělých vláken
výroba výbušnin(!náchylný k výbuchu!)
E 251 - konzervant

Dusičnan draselný( KNO3 ) - černý střelných prach, Sanytr E 252
Dusičnan amonný( NH4NO3 ) - dusíkaté hnojivo
Dusičnan Barnatý( Ba(NO3)2 ) - pyrotechnika = zelený bengálský oheň
Dusičnan strotnatý( Sr (NO3)2 ) - pyrotechnika = červený bengáslký oheň

Uhličitany

22. ledna 2012 v 13:55 | Dawe

Uhličitany

 • soli kyseliny H2CO3
 • mají nekovový vzhled
 • jsou poměrně lehké
 • většinou mají světlou barvu ( malachit, azurit : výjimky)
 • snadno se rozkládají v kyselinách ( při reakci se uvolňuje CO2)
 • vznik: z chladných i horkých roztoků

Kalcit

 • vzorec: CaCO3
 • ch. název: uhličitan vápenatý
 • soustava: klencová
 • tvrdost: 3
 • Vlastnosti: bezbarvý ( může být i zbarvený), je čirý, má dokonalou štěpnost, je křehký
 • Vznik: z horkých roztoků, ze schránek mořských živočichů, vysrážením z mořské i sladké vody, odpařováním kapek z krápníků
 • často je obsažen ve vápenci a mramoru
 • Výskyt: ČR- český a moravský kras
 • Svět: Island, Německo- pohoří Harz, Rumunsko
 • Využití: Islandský kalcit: polarizace světla, vápenec a mramor: stavební hmoty, dekorační kameny, sochařství, potravinářský průmysl

Aragonit

 • vzorec: CaCO3
 • ch. název: uhličitan vápenatý
 • soustava: kosočtverečná
 • tvrdost:4
 • Vlastnosti: tvoří jehličkovité až sloupcovité krystaly, bezbarvý až našedlý( do žluta), v UV záření světélkuje, nedokonalá štěpnost, lasturnatý lom, skelný lesk
 • vznik: vysrážením vápencové vody
 • Výskyt: ČR- Karlovy Vary ( Hrachovec), Hranice na Moravě ( Zbrašovské aragonitové jeskyně), Bílina
 • Svět: Rumunsko, Slovensko, Německo, Itálie
 • Využití: dekorační kámen, šperkařství

Siderit

 • vzorec: FeCO3
 • ch. název: uhličitan železnatý
 • česky: ocelek
 • tvrdost: 3,5-4
 • soustava: klencová
 • Vlastnosti: dokonalá štěpnost, šedožlutá až hnědá barva
 • vznik: krystalizací horkých roztoků, vysrážením z mořské vody
 • Využití: další ruda Fe ( 48% )
 • Výskyt: ČR- Příbram
 • Svět: Německo- Harz, Slovensko

Magnezit

 • vzorec: MgCO3
 • ch. vzorec: uhličitan hořečnatý
 • soustava: klencová
 • tvrdost: 3,5-4,5
 • Vlastnosti: modrošedá až šedá barva ( může být i bílý), dokonalá štěpnost, žáruvzdorný
 • Využití: žáruvzdorné cihly ( vysoké pece), papírenský průmysl, sklářský a keramický průmysl
 • Vznik: z horkých roztoků
 • výskyt: Rakousko- Štýrsko, Slovensko- Rudohoří, košice, Polsko- okolo Wroclawi

Dolomit

 • vzorec: CaMg( CO3)2
 • ch. název: uhličitan hořečnatovápenatý
 • soustava: klencová
 • tvrdost: 3,5-4
 • vlastnosti: bílá až nažloutlá barva, dokonalá štěpnost, žáruvzdorný
 • využití: žáruvzdorné cihly, cementové směsi, do hnojiv
 • Výskyt: Itálie- Dolomity ( Marmoláda)
 • Vznik: z horkých roztoků, vysrážením z mořské vody

Malachit a Azurit

 • vzorec: M - Cu2(OH)2CO3 - uhličitan mědi s OH skupinou
 • A- Cu3(CO3)2(OH)2- zásaditý uhličitan mědi
 • soustava: jednoklonná
 • tvrdost: 3,5-4
 • Vznik: vznikají zvětráváním rud Cu- ( Chalkopyrit ( CuFeS2))
 • vlastnosti: M: zelený ( jehličky), A: modrý ( ledvinité krystalky), poprašek na nerostech
 • využití: šperkařství, barvivo a líčidlo
 • Výskyt: ČR- Příbram
 • Svět: USA- Arizona, Rusko- Ural, Francie, Rumunsko

Vodnaté oxidy

18. prosince 2011 v 13:41 | Rony

Vodnaté oxidy

- amorfní nerosty
-vyplňují tvarem dutinu(kopírují varem dutinu)
- obsahují proměnlivé množství vody

Opál(SiO2 * nH2O)

t = 5,5 - 6,5
s. není
ledvinité až hroznovité tvary
barva: červená ale i různá, mléčně bílý
vlastnosti: lasturnatý lom
vznik: rozkladem křemiíčitanu, nebo z horkých roztoků
použití: šperky
odrůdy:
hyalit-čirý
drahý opál
dřevitýž opál
ohnivý opál
černý opál
prasopál(zelený díky příměsi niklu případně chromu)
výskyt:
Austrálie
Mexiko
ČR: Povodí Křemže(keříčkovitý), Zlatá koruna(Vltava)

Limonit(Hnědel - Fe2O3 * nH2O)

t= 3-5,5
barva:? hnědá až do červena
vlastnosti: na povrchu vytváří krápniky(ledvinité)
vznik:
zvětráváním minerálů železa např.: pyritu
srážením z H2O
výskyt:
(v rudách, jako tmel ve slepeném štěrku)
ČR: Kokořínské pokličky
Příbramsko
SK: Slovenské rudohoří
Svět: Ural
využití: ruda železa (při dostatku Fe dostatek = víc jak 60% - 70%)

Bauxit(bóxit - Al2O3 * nH2O)

s. neni(amorfní nerost)
t= nestejná(učebnice) 1-3(p. Zelinka)
barva: hnědo žlutá až do červena, směs několika minerálů
název vznikl podle vesnie kde se bauxit těžil Les Baux de-Provence

Bezvodé Oxidy

5. prosince 2011 v 15:45 | Dawe

Bezvodé oxidy

 • sloučeniny kyslíku - O
 • významné rudy : Fe( hematit, limonit, magnetit), Sn( Kasiterit)
 • drahokamy: Rubín , Safír, Opál
 • vznik: z horkých roztoků, zvětráváním ( pyrit - limonit )

Hematit

 • český název : Krevel
 • vzorec: Fe2O3
 • Soustava: klencová
 • Tvrdost: 5,5
 • vlastnosti: šedá(někdy červená) barva, červený vryp, neštěpný nerost, způsobuje červené zbarvení (červenozemě)
 • využití: ruda Fe, výroba barev, drahý kámen
 • vznik: z horkých roztoků; srážením z mořské vody
 • výskyt: ČR: Krušné hory, Brdy, Plzeňsko
 • svět: Švédsko (Kiruna, Galivare), Ukrajina dovoz z Krivoj Rogu - do Košic),Německo(Porýní), USA, Kanada(Hořejší j.)

Korund

 • vzorec: Al2O3
 • soustava: klencová
 • tvrdost: 9
 • vlastnosti: Safír - modrá barva, Rubín - červená barva, Smirek - šedá až černá barva, neštěpný nerost, bílý vryp
 • využití: smirek - brusný materiál, šperkařství ( rubín , safír), ložiska do hodinek, k výrobě laserů
 • vznik: v horninách kde převažuje hliník - Al
 • výskyt: ČR: Jizerská louka, Třebíč
 • Svět: Indie, Srí Lanka ( Cejlon), Austrálie, Řecko

Křemen

 • vzorec: SiO2
 • soustava: klencová
 • tvrdost: 7
 • vznik: z vyvřelých hornin ( křemenné žíly)
 • vlastnosti: není štěpný, lasturnatý lom, často vytvářejí drůzy, má elektrické vlastnosti
 • vzhled: obecně: bílý, křišťál: průzračný, železitý: červený, citrín: žlutý, záhněda: hnědý, ametyst: do fialova, růženín: růžová, mléčný: mléčně bílý, morion: černý
 • využití: sklářský průmysl, optické přístroje, šperkařství, elektrotechnika, ozdobný- dekorativní kámen
 • výskyt: ČR: Podkrkonoší ( ametyst), Velké meziříčí ( záhněda), Písecko ( růženín)
 • častý v říčním štěrku
Chalcedon
 • vláknitý křemen, většinou modrošedý
 • odrůdy: Jaspis ( směs chalcedonu a křemene), Achát ( směs chalcedonu, křemene a opálu, vytváří vrstvičky), Pazourek( odrůda chalcedonu, pěstní klín ( pračlověk)), Plazma( tmavě zelený chalcedon), Chryzopras( průsvitná zelená barva), Heliotrod( zelený s červenými skvrnami)

Magnetit

 • vzorec: Fe3O4
 • soustava: krychlová
 • tvrdost: 6
 • česky: Magnetovec
 • vlastnosti: neštěpný, černá barva, polokovový lesk, feromagnetické vlastnosti, přitahuje kovovou střelku kompasu (Říp), černý vryp
 • vznik: magmaticky
 • využití: ruda Fe ( 72% Fe - významná ruda)
 • výskyt: ČR: Českomoravská vrchovina, Krušné hory
 • svět: Švédsko( Kiruna, Galivare), Rusko( Ural), USA ( velká jezera)

Kasiterit

 • vzorec: SnO2
 • česky: Cínovec
 • soustava: čtverečná
 • tvrdost: 6,5
 • vlastnosti: polokovový lesk, černohnědá až černá barva, vytváří krátké sloupcovité krystaly, neštěpný, vytváří dva srostlé krystaly
 • vznik: z horkých roztoků
 • výskyt: ČR: Krušné hory ( obec Cínovec), Slavkovský les ( Horní Slavkov, Krásno)
 • svět: Čína(1/2 světové produkce), Německo- Sasko, Anglie( Cornowall), Francie( Bretaň), Indonésie, Malajsie
 • využití: nejdůležitější ruda Sn ( až 78%)

Uraninit

 • vzorec: UO2
 • česky: Smolinec
 • soustava: krychlová
 • tvrdost: 5,5-6
 • vlastnosti: nevytváří krystaly ( ledvinovité agregáty), černá barva, smolný lesk, radioaktivní ( M.C. Sklodowská- Jáchymov)
 • využití: palivo jaderných elektráren, lékařství, zbrojní průmysl
 • výskyt: ČR: dříve- Jáchymov, Příbram, Ralsko
 • ČR: Dolní Rožínky
 • svět: Jihoafrická republika, Zair, Francie
 • vznik: z hydrotermálních roztoků
 • Marie Curie Sklodowská : 1898- Pollonium, 1902- Radium

Rutil

 • vzorec: TiO2
 • tvrdost: 6-6,5
 • soustava: čtverečná
 • vlastnosti: křehký, dobrá štěpnost, tvoří dvojčata, žlutá, černá až červená barva, diamantový lesk, žlutohnědý vryp
 • vznik: ? pište pls do komentů pls :(
 • využití: významná ruda Ti, někdy jako drahý kámen
 • výskyt: Ledeč n. Sázavou, Soběslav
 • svět: Ural, Norsko, Švýcarsko, Slovensko, Mexiko, USA

Halogenidy

14. listopadu 2011 v 8:16 | Dawe
 • sloučeniny: Cl, F, BR, I
 • vlastnosti: dobře rozpustné ve vodě, mají slanou až nahořklou chuť, jejich vodnaté roztoky velmi dobře vedou el. proud ( elektrolýza), vysoká teplota tání, dokonalá štěpnost
 • výskyt: většinou rozpuštěné v mořské vodě
 • Fluorit: z horkých roztoků a z rudných žil
Halit- (NaCl)
 • krychlová soustava
 • t=2
 • vlastnosti: bezbarvý nerost ( občas zbarvená - na nalezištích ), bílý vryp, velmi dokonalá štěpnost, léčivé účinky, křehký
 • vznik: vypařováním mořské vody
 • využití: posypový materiál, konzervace látek, potravinářský průmysl, chemický průmysl, solné komory, kosmetika
 • výskyt: Rusko, Polsko ( Wieliczka), Německo, Rakousko( Salzburg), Ukrajina, Slovensko ( Solivar u Prešova)
Fluorit- (CaF2)
 • Krychlová soustava
 • t= 4
 • vlastnosti: hnědavá, železnavá( bezbarvá) barva, snižuje teplotu tání
 • vznik: z horkých roztoků
 • využití: sklářský průmysl, hutnický průmysl ( k výrobě hliníku a oceli), k výrobě kyseliny fluorovodíkové
 • ČR: Krušné hory, Harrachov
 • Svět: Německo ( Sasko), Anglie

Sulfidy

9. listopadu 2011 v 17:37 | Mich
Sulfidy
-dvouprvkové sloučeniny s jiným prvkem (kovem)
PbS
CuFeS2 = H2S
Sb2S3

Prvky

30. října 2011 v 17:25 | Rolland
imagebam.com imagebam.com imagebam.com

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI NEROSTŮ

24. září 2011 v 11:10 | Michie
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
1. Hustota
-Závisí a) na vzdálenosti částic v krystalové mřížce
b) na molární hmotnosti látek,které tvoří daný nerost
2.Tvrdost
- Schopnost odolávat mechanickému působení,čím větší hustota,tím větší tvrdost
-Určujeme jí srovnáváníms nerostyz Mohsovi stupnice

MOHSOVA STUPNICE (r.1820)
strana 14. učebnice -překreslit nebo okopírovat

3.Štěpnost
-Schopnost nerostů odolávat při mechanickém působení
I. Výborná ( slída,sádrovec)
II.velmi dobrá ( kalcit,galenit,sůl kamenná)
III. dobrá (fluorit)
IV. nedokonalá (granát,křemen)

4.Lom
-nerosty se při mechanickém působení oddělují podle nerovných ploch (mají nedokonalou štěpnost-křemen)

5.Pevnost
-schopnost nerostů odolávat tlkaku nebo nárazům př.: kalcit

6.Soudržnost
-Schopnost nerostů zůstat pohromadě
Dělíme: a) křehké (živec,kalcit,křemen) - při nárazu se rozletí
b) jemné (tuha) - při nárazu se rozdrtí
c) tažné a kujné (kovy) - při nárazu mění tvar

7.Optické vlastnosti
a) propustnost světla :
-průhledné
-průsvitné
-neprůsvitné
b) vryp -barva prášku,který nerost zanechá po vrýpnutí do porcelánové destičky (musí být měkčí než porcelán)
-barevné - stejnou barvu jako barva povrchu
-zbarvené
-bezbarvé
c) barva - barva povrchu

8. Magnetické a elektrické vlastnosti
- přitahujé střelku kompasu
Magenetické- magnetit
Elektrické - třením
- Tlakem,úderem
Piezoelektrická látka -kamínek z křemene v zapalovači

VNITŘNÍ STAVBA KRYSTALU

24. září 2011 v 10:51 | Michie
VNITŘNÍ STAVBA KRYSTALU

Krystalizace- tvorba krystalů z tavenin (magmatu), horkých roztoků a plynů, čím pomaleji krystalizace probíhá tím větší krystali vznikají
Krystalové drůzy (srostlice) - krystaly vyrostlé na společné základně
Krystalová mřížka- mřížka,ve které se pravidelně opakuje zakladní buňka

Mineralogie

24. září 2011 v 10:46 | Michie
MINERALOGIE
- jsou to nerosty (minerály) : zabýváme se jejich vnitřní stavbou,vzhledem,fyzikálními a chemickými vlastnostmi, možnostmi technického využití
Nerost
- jsou to neustrojné,stejnorodé,přírodniny, složení můžeme vyjádřit chem. značkou nebo vzorcem (S,Au,NaCl,C)
Hornina
- jsou to neustrojné přírodniny,složené z jednoho nebo více druhů nerostů (Žula,Čedič,Bauxit,Sádrovec,Mramor,Ropa,Asfalt,Pískovec..)

Nerosty podle vnitřní stavby:
a) krystalované- na jejich povrchu jsou okem viditelné krystalové tvary ( plochy,hrany a vrcholy)
b) krystalické - krystaly jsou drobné,nedokonale vivinuté,jednotlivé plochy,hrany a vrcholy krystalů nelze zrakem bezpečně určit,tvoří tzv. krystalické "agregáty"
c) amorfní - mají nepravidelné uspořádání částic (atomů,iontů,molekul) a nevytvářejí ani drobné krystaly

Krystal- geometrické těleso s prvky souměrnosti
a)rovin souměrnosti
b)osa souměrnosti
c)střed souměrnosti

Geologie/biologie - ZEMĚ VE VESMÍRU

5. září 2011 v 15:17 | Michie
Velký třesk = 15 miliard let př.n.l.
Vesmír = 4,7 miliard let př.n.l.

GALAXIE
-soustavy hvězd řádově miliardy
MLÉČNÁ DRÁHA
- naše galaxie, sluneční soustava, 250 mil. let
PLANETY
- tělesa, která obíhají kolem hvězd, dělíme je na vnitřní a vnější
MĚSÍCE
- každá planeta á svůj měsíc ( Callisto,Europa,Titania)
KOMETY
- "halejova" ( 76 let, 2061), tělesa , která obíhají po exentrických drahách
SLUNEČNÍ SOUSTAVA
- nachází se na okraji galaxie, 99% hmotnosti tvoří slunce, 1% to ostatní

Meteoroid
Meteor
Meteorit -> kráter

Tohle jsou moje zápisky, někdo to má možná jinak, a něco jsem našla i na wiki. :)

Centrální Nervová Soustava

16. května 2011 v 18:16 | Michie
CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA

MÍCHA
 • Nervová trubice procházející míšnímy otvory obratlů
 • 31 párů mííšníc nervů do středivé nervy ( orgán --> mícha) Odstředivé nervy ( mícha-->orgán)
 • Bílý obal= na povrchu ( obal nervových vláken )
  šedá hmota ( uvnitř ( epidurální štěrbina)
 • Poškození míchy --> ztráta hybnosi
MOZEK
 • Centrum paměti , probíhjí zde myšlenkové pochody, schopnost řeči, uvědomování di debe samého
 • Skládá se z 6 částí : Koncový mozek, mezimozek,střední mozek,mozeček,prodloužená mícha a most)
 • Mozkové obaly : Vazivové blány:
  - Tvrdá plena mozková (DURAMATER)
  --> zevní, nejsilnější, nejtěšší
 • Pavučnice ( ARACHNOIDEA)
  - Střední, průzsvitná, přužná
 • Omozečnice (PIAMATER)
  --> vnitřní, nejtenší, přiléhá

 • mozko míšní mok
  --> Mezi pavučnicí a omozenčnicí , chrání před otřesy
Celý článek !

Nervová soustava

4. května 2011 v 7:42

Nervová soustava

řídí činnost všech orgánů v těle a i jejich koordinaci zajišťuje komunikaci s okolním prostředím(získané informace)
CNS - centrální nervová soustava = mozek, mícha
obvodová NS = nervy

Stavba nerrvové soustavy
neuron - nervová buňka(buněčné tělo s výběžky: krátké - dentridy; dlouhé neurity(axon) )
myelinová pochva - bílá tuková vsrtva obalující axony - izoluje
synapse - spojení (mikrostastická štěrbina)
nervové dráhy - propojení neuronů, šíření vzruchů 130 m/s

Reflexy podráždění čidel(receptorů) => přenos vzruchů =>mícha, mozek => odpověď = reflexní oblouk
vrozený reflex(nepodmíněný) člověk s nimi přichází na svět = polykací, dýchací, sací, míšní
podmíněné vytváří se v průběhu života, vyhasínají
I. P. Pavlov
 
 

Reklama