Květen 2012

Hořlavé usazené horniny

9. května 2012 v 17:17 | Rony |  BI - sešit

Hořlavé usazené h.

imagebam.com imagebam.com imagebam.com


Olomoucký kraj

3. května 2012 v 16:24 | Lens |  Z - sešit
z pracovního papíru:
- je hraničním krajem
- protéká jim řeka Morava
- nejsevernější oblast Olomouckého kraje je Rychlebský výběžek

- hlavní osu tvoří řeka Morava, která pramení pod Kralickým Sněžníkema a protéká krajem od severu k jihu
- nejvýznamější přítok(levostraný) Moravy - Bečva (přitéká z Beskyd)
- jižní část kraje vyplnuje Hornomoravský úval
- severní část kraje tvoří Jeseníky a Rychlebské hory

- centrem regionu nazývaném Haná je Olomouc
UNESCO - sloup Nejsvatější Trojice v Olomouci
- dalším důležitým centrem Hané je Přerov - důležitá železniční křivotka
- Prostějov - výroba oděvů
- středisko lázenství je Jeseník

- papírny jsou v Olšanech
- pokusná větrná elektrárna - Ostružná
- CHKO - Litovelské Pomoraví

ze sešitu:
okresy: Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník
- nejvyší bod - Praděd - 1491 m.n.m
nejnižší bod - hranická Propast - 274 m.n.m

POVRCH:
Hrubý a Nízký Jeseník, Oderské vrchy, Rychlevské hory, Hanušovická vrchovina

VODSTVO:
Morava, Bečva, Moravská Sázava, Odra

CHKO
Jeseníky, Litovelské Pomoraví
Solná a Jantarová stezka

PRŮMYSL:
- strojírenský, elektrické příštroje, kovodělní
Olomouc - Moravské železárny, Tondach, Sigma
potraviny - Nestlé, Senice na Hané
- přečerpávající elektrárna Dlouhé Stráně

hrady a zámky: Bouzov, Štenberk, Velké Losiny

Jihomoravský kraj

3. května 2012 v 16:11 | Lens |  Z - sešit
z pracovního papíru:
- sousedí s Rakouskem a Slovenskem, Jihočeským,Pardubickým, Olomouckým, Zlínkým krajem a Vysočinou
- část státní hranice tvoří řeka Dyje
- krajské město Brno - historické centrum Moravy, dopravní křižovtka, veletrhy a výstavy,
- Znojmo je sídlem Národního parku Podyjí s významným potravinářským průmyslem
- v Dolnomoravském úvalu leží Hodonín v jehož okolí se těží lignit a ropa
- město s Vysokou vojenskou školou je Vyškov
- rozvinutý strojírenský průmysl najdeme v Adamově.
- Mikulov - vinařské město

- pšenice, kukuřice, cukrovka, ješmen, vinná réva
- je zde teplé podnebí a dostatek vody, nížiny(úvaly), černozemě
------------
ze sešitu:
POVRCH: Českomoravsá vrchovina, Drahanská vrchovina, Dyjskosvratecký úval, Vyškovská brána, Vnějsší Západní Karpaty a Dolnomoravský úval
- nejnižší míst - soutok Dyje a Moravy - 145 m.n.m
- krasové oblasti - Pálava a Moravský kras
VODSTVO:
- úmoří Černého moře
- Morava, Dyje, Svtratka, Jihlava, Svitavy
- rybník - Lednicko
- přehrady - Nové Mlýny, Vranovská a Brněnská přehrada
Dyje - kaňonovité údolí, meandry

KRAJINY:
1. stepní krajiny úvalů
- úrodné půdy - černozemě, hnědozemě
- lužní lesy - podél dolních toků Dyje a Svratky
- rozsáhlé plochy vinic
2. Krajiny karpatských vrchovin a pahorkatin
- pole a pastviny, ve vyších polohách listanté lesy
3.Českomoravská a Drahanská vrchovina
- jehličnaté lesy
4. Moravský kras
- jeskyně s krápníky, propasti, závrty, krasová údolí
5. Mikulovská vrchovina
- biosferická rezervace Pálava

OBYVATELSTVO:
- 9. století - centrum Velkomoravské říše (Znojmo, Brno, Mikulčice)
- hustě zalidněný kraj, hlavně Brno a okolí
- vyšší počet věřících

Slovácko:
- jihovýchodní část kraje - Hodonín, Strážnice
- místní dialekt(nářečí)

HOSPODÁŘSTVÍ:
Průmysl:
1.strojírenský
- Brno, Blansko, Břeclav, Adamov, Kuřim
2. potravinářský
- cukrovar, konzervárny, vinařské závody, pivovary
3. textilní a oděvní

Zemědělství:
- velmi dobré podmínky
- pšenice, kukuřice na zrno, cukrovka, ječmen, ovoce, zelenina, vinná réva
- chov prasat

výroba vína : Patria Kobylí, Znovín Znojmo, vinné sklepy Valtice, Velké Pavlovice, Vinařství Zaječí, Sedlec, Bzenec

Cestovní ruch:
- hrady a zámky:Lednicko- Valtický areál, Bítov, Vranov nad Dyjí, Boskovice, zámek Břeclav

Nesyt(Sedlecký rybník) - největší rybník na Moravě
Pekárna - jeskyně
Hodnín - muzeum T.G. Masaryka