Březen 2012

Úlomkovité usazené horniny

31. března 2012 v 15:11 | Rony |  BI - sešit

Úlomkovité usazené horininy

a) nezpevněné(sypké) - Písek,štěrk
b) zpevněné(ztmelené jílem) - Pískovec, slepenec(pecky), brekcie(ostrohrané)

Písek
- sypká hornina tovořená z drobných zrnek křemene a jiných nerostů(slídy)
- vznik:
činností větru(obrušování horniny unášenými zrnky)
činností vody a řek
činností moře
- využití:
sklářství(sklářské písky)
slévárenství( formy na odlévání kovů)
stavebnictví(malta)
posypový materiál
v lokomotivách(brzdný materiál)
- výskyt:
pouště - 20% Erg(písečné) = Kuma
písečné pláže

Pískovec
- vznik: stmelením písku
- využití: stavební, dekorační a sochařský kámen
- výskyt:
Labské pískovce(Pravčická brána)
Kokořínsko(Kok. pokličky)
Český ráj - Hruboskalsko
Broumovsko(Broumovské stěny)
Adršpašksko (Teplické skály)
Moravskoslezské beskydy
Chřiby

Kuřavka(Detritt)
- tekoucí písek : písky tvořené křemenem a vysokým podílem částic a jsou nasyceny vodou(15 - 45%)
-výskyt: hnědouhelné sluje
-nebezpečné !! způsobují zhroucení dolů

Arkóza
- usazená zpevněná hornina říčního původu obsahující vedle křemene, i živce, muskovit, jíl a kalcitový tmel
- vznik: zvětrávaním magmatických hornin
- výskyt: ložiska černého uhlí

Droba
- usazená sedimentální hornina podobná arkóze
- vznik: v oblasti moří, na dně moří)
- složení: křemen, živce v původní jílovité hornině
- výskyt:
Brdy
Nízký Jeseník
Dránská vrchovina

Písemka-odpovědi

27. března 2012 v 18:51 | Rony |  Z - písemky
Jihočeský kraj
 • Plechý 1378 m.n.m.
 • chko- Blánský les, Třeboňsko NP- Šumava
 • Orlík, Lipno
 • Č. Budějovice
 • Tábor
 • Kuře Vodňany(ve Vodňanech)
 • elektrotechnický, textilní, potravinářský, strojírenský
 • Blátná, Bechyně,..Zvíkov,Orlík,Hluboká, Červená Lhota
 • Český Krumlov a vesnice Holašovice
kraj Vysočina
 • Javořice 837 m.n.m v javořické vrchovině
 • Českomoravská vrchovina
 • Sázava, Svratka, Nežárka, jihlava
 • Velké(á) Dářko(a)
 • Jihalava+Jihlavanka
 • Havlíčkův Brod, Třebíč,Jihlava, Pelhřimov
 • řepka, brambory, mléko
 • Dukovany, Dalešice, Mohelno
 • Zlatá lyže(Golden sky)- Nové Město na Moravě
 • bazilika sv. Prokopa, Železná hora, Telč, Pernštejn
Královehradecký kraj
 • Skleněná a bílá věž v hradci Králové, Mariánský sloup v Chlumci nad Cidlinou, Libníkovice- rozhledna
 • Broumovsko, Český Ráj, orlické hory
 • v Hradci Králové
 • Labe, Cidlina, Orlice, Úpa
 • Rozkoš(1001 ha a 76 000 m3)
 • pšenice, ječmen. kukuřice, cukrovka
 • textilní a chemický
 • nejvyšší: Sněžka 1602 m.n.m nejnižší: hladina Cidliny v okresu Hradec Králové 202 m.n.m.
 • Královehradecký
 • .......
Pardubický kraj
 • Kralický sněžník 1424 m.n.m.
 • Orlické hory, Žďárské vrchy, Železné hory, Českomoravská vrchovina, ( Kralický sněžník)
 • Svitava, Chrudimka, Morava(Dunaj), Labe
 • Kralický sněžník
 • Pardubice
 • Zámek Litomyšl ( Litomyšl)
 • Chrudim
 • Lanškroun
 • Seč
 • Velká Pardubická ( Josef Váňa starší)


Písemka

26. března 2012 v 20:03 | Dawe |  Z - písemky
Jihočeský kraj
 • Nejvyšší bod kraje?
 • CHKO a NP v kraji?
 • 3 řeky v kraji?
 • 2 vodní nádrže?
 • Město s nejvyšším počtem obyvatel?
 • Husitské město?
 • Jak se jmenuje významná drůbežárna v kraji?
 • 4 druhy průmyslu v kraji?
 • 2 památky?
 • Památky zapsané v UNESCO v kraji?
kraj Vysočina
 • Nejvyšší vrchol kraje + kde leží?
 • Která vrchovina pokrývá většinu kraje?
 • 3 řeky v kraji?
 • Významný rybník v kraji?
 • Město, ve kterém se vyrábí káva+ název kávy ?
 • 3 okresní města?
 • 3 významné plodiny v kraji?
 • 3 elektrárny?
 • Soutěž, která se zde pořádá?+ kde?
 • 3 památky v kraji?
Královéhradecký kraj
 • 4 památky?
 • 3 CHKO?
 • Kde je Albertinum?
 • 3 řeky v kraji?
 • Vodní nádrž+ rozměry ?
 • Pěstované plodiny?
 • Druhy průmyslu v kraji?
 • Nejnižší + nejvyšší bod?
 • V jakém kraji je nejvíce důchodců?
 • Ve kterém kraji je nejnižší nezaměstnanost?
Pardubický kraj
 • Nejvyšší vrchol kraje?
 • 3 pohoří v kraji?
 • 2 řeky v kraji?
 • Napiš Evropské rozvodí?
 • Největší město v kraji?
 • Památka v UNESCO?
 • Jakému městu se říká ,, město loutkářů" ?
 • Město s výrobou netkaných textílií?
 • Vodní nádrž?
 • Největší steeplechase v ČR? + loňský vítěz

Vyvřelé horniny

25. března 2012 v 12:31 | Lens |  BI - sešit
ŽULA (granit)
- z živců - ortoklas, plagioklas, slídy, amfibol, granáty, magnetit a velmi vzácně olivín
- kvádrovitá odlučnost
využití: sochařský kámen - Mrákotín (Mrákotinská žula) --> obelisk na Hradčanech, náhrobní kámen Havla
stavební materiál, obkladový, dlažební kostky, obrubníky, drcený štěrk
výskyt: Mrákotín, Skuteč nad Sázavou, Středočeská pahorkatina, Liberecko

GABRO
složení - plagioklas
využití: dekorační kámen, omítka, štěrk, pomníky, obkladový materiál
výskyt: Benešov, Brněnský masiv, Povltaví, Posázaví
svět: Norsko, Rusko, Kanada

DIORIT
- tmavá hornina(podobná gabru)
- složení živce, amfibol
využití: štěrk, obkladový materiál, dekorační kámen
výskyt: Brněnský masiv, údolí Chrudimky
svět: Montana - USA

SYENIT
-hrubozrný
- neobsahuje křemen
složení: živce, biotit, amfibol, augit
využití: stavební kámen - Egypt (obrovské sochy), obrubníky,schody
výskyt:Písek, Javorovice

ČEDIČ (bazalit)
- jemnozrný
složení: živce, augit, olivín
vlastnost: sloupcovitá odlučnost
výskyt: České Středohoří (Milešovka), kopce Tlustec a Radobýl, hora Říp,Panská skála
svět: Severní Irsko, Kanárské ostrovy
využití: dlažby, žlaby, štěrk, kamenivo do betonů

ZNĚLEC (fonolit)
barva: světle šedý až nazelenalý
složení: živce, alkalické prvky
vlastnost: deskovitá odlučnost
využití: dlažební materiál, štěrk, výroba tmavehé znělkového skla
výskyt: Bězděz, Hvost, Jedlová, Milešovka, Mariánský vrch (Ústí)

ANDEZIT(podle And v Jižní Americe)
barva: světle až tmavě šedá hornina
složení: živce, křemen, biotit, amfibol, vzácně i olovín
- součást většin světových pohoří
využití: stavební kámen, výskyt ložisek barevných kovů
výskyt: Mexiko sopky - Popocatepetl, Citlaltepetl, Japonsko sopky - Fuji
čr: Luhačovice, okolí Uherského Brodu, České středohoří

MELAFYR
- výlevná vyvřelina
složení: podobná čediči a andezitu
- typické jsou drobné bublinky po sopečných plynech -> druhotně vyplněné odrůdami křememe (achát, chalcedon, ametyst)
složení: plagioklas, augit, olivín, něikdy i ortoklas
barvy: červenohnědy, někdy do fialova-hněda (ametyst), někdy zelený (jaspis, opál)
využití: štěrk, neopracovaný stavební materiál
výskyt: Podkrkonoší, Nová Paka, Trutnov, Kozákov, Broumovský výběžek

PEGMATIT
vznik: oddělením neutuhlého magmatu při vzniku žulového masivu
vzhled: v žilách tvoří deskovitá tělesa o různých mocnostech(někdy mají tvar čočky)
obsahuje: křemen, živce, slídy
- zdrojem minerálu pro průmysl (hlavně živce a slídy), těží se pro vzácne prvky (lithium, berilium)
- elektrotechnický průmysl ->> slídy, keramický průmysl ->> živce
výskyt: Písecko, Domažlice, Velké MEziříčí
- hrubozrný

APLIT
-jemnozrný
obsahuje: křemen, živce, slídy, turmalín
vznik: oddělením magmatu od žulového masívu
výskyt: okolo pegmatitu
využití: nemá specifické využití
výskyt: Středočeská pahorkatina, Západní Karpaty, Malé Karpaty

VULKANISMUS NA ÚZEMÍ ČR
Komorní Hůrka, Železná Hůrka, Příšovská homolka, Venušina sopka, Uhlířský vrch, Doupovské hory, České tředohoří

Petrologie - Rozdělení vyvřelých hornin

25. března 2012 v 11:58 | Lens |  BI - sešit
Petrologie
- věda zabývající dr vznikem, složením, vlastnostmi a výskytem hornin
horninotvorné nerosty - živce, křemen, slídy, amfibol, augit, olibín,, kalcit, granáty

vyvřeliny - hlubinné, výlevné, žilné
usazené horniny - úlomkové, jednotvorné,organogení, hořlavé, chemické
přeměné horniny - ------

VYVŘELÉ
a) hlubiné vyvřeliny
--> žula, gabro, diorit, syenit
- vznikají utuhnutím magmatu hluboko pod zemským povrchem
- tvoří rozsáhlá tělesa - masivy

b) výlevné vyvřelin
---> čedič, znělec, andezit, melafyr
- vznikají proniknutím magmatu (lávy) na zemský povrch

c) žilné
--> aplit, pegmatit
- utuhnutí magmatu v dutinách / žilách2. světová válka

8. března 2012 v 19:01 | Rony |  D - sešit

2. Světová válka

1.9. 1939- přepadení Polska(začátek WWII)
3.9. 1939- Velká Británie, Francie = "Podivná válka v sedě"
konec září 1939(17. září)- SSSR anektuje východní část Polska
-uzavření mírové smlouvy mezi SSSR a Německem(3. říší)
1940 Katyňa- povraždění polských důstojníků RA(= rudá armáda)
podzim 1939- SSSR přinutilo uzavřít spojenecké smlouvy s pobaltskými státy
následně 1940- Pobaltské státy anektovány SSSR, útok SSSR s Finskem tzv. zimní válka( Finsko se ubránilo, Přiklon Finska k Německu)
1940- kapitulace Dánska, obsazení Norska
1940(22. června)- kapitulace Francie(Německo porušilo neutralitu vůči Beneluxu)- obešlo Maginotovu linii-> viz. 1. svštová válka, útok itálie
1940- operace Lvoun(SeeL"owe) letecká bitva Velké Británie(radar)
22. června 1941- útok na SSSR - 3 směry =>
Leningrad
Stalingrad
Moska
-Stalingrad 1942-1943 -> největší tankové bitvy 2. sv. války -> vítezství RA
1940- Italové útočí na Britské Koloniální državy(Somálsko, Sudán, Keňa)
- po neúspěšném Halském útoku na Egypt, posílá A. Hitler do Afriky jednotky pod vedením generála Rommela
-následkem operace Pochodeň je armáda v Africe poražena
7.12. 1941 japonský útoky na Pearl Harbor => vstup USA do války
březen 1941- zákon USA o půjčce a pronájmu
srpen 1942- Atlantická charta = dohoda o konečném rozdrcení fašismu

Vysočina

8. března 2012 v 18:46 | Rony |  Z - sešit
Vysočina
rozloha: 6795 km2
počet ob. : 511 645 ob. (11. místo)
hustota osídlení: 75 ob./km2
okresy: Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč
povrch:
- Celé území kraje vysočina leží v olbasti Českomoravské vrchoviny,
- v Jihlavských vrších(Javořické vrchovině se náchází nejv. vrchol Javořice 837 m.n.m.)
- Devět skal 836 m.n.m.
podnebí: chladné, oblast je poměrně málo znečištěna
CHKO: Žďárské vrchy a Železné hory
řeky: Sázava, Svratka, Jihlava, Nežárka
elektrárny: Mohelno, Dalešice, Dukovany
rybník: Velká Dářka
plodiny: mléko, řepka, brambory
prům. : strojírenský, kovodělný, textilní, dřevozpracující, potravinářský
sport: Zlatá lyže
prům. centra:
Havlíčkův Brod- Chotěboř
Světlá nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou
Jihlava- Polná, Třešť, Kostelec
Třebíč- Dukovany, Mor. Budějovice
Pelhřimov- Humpolec,
Žďár nad Sázavou- Velké Meziříčí, Nové město na Moravě, Dolní Rožínka, Velká Biteš
Památky: Telč, Železná hora, bazilika sv. Prokopa, Pernštejn, Moravský Kras,katakomby

Královehradecký kraj

8. března 2012 v 18:42 | Lens |  Z - sešit
CHKO - Broumovsko, Orlické hory, Český ráj
ochrana přírody - KRNAP
Orlické hory - Velká deštná
VODSTVO: Labe, ORlice, Cidlina, Úpa, Rozkoš
NEJVYŠŠÍ HORA: Krkonoše - Sněžka 1602 m.n.m
. malá nezaměstananost
- kraj zemědělsko-průmyslový
- velký cestovní ruch
ZEMĚDĚLSTVÍ: pšenice, ječmen, řepka, kukuřice, cukrovka
- převažuje textilní, chemický průmysl
PAMÁTKY: Albertinum v Hradci Králové, Libníkovice - rozhledna, Mariánský sloup - CHlumec nad Cidlinou, Skleněná věž v HK, Bílá věž v HK

Jaroměř (Josefov) - pevnost Josefov
Broumovské stěny: součást CHKO Broumovsko (pískovcové skály)

Jihočeský kraj

8. března 2012 v 17:45 | Rony |  Z - sešit

Jihočeský kraj

sousedi: Německo,Rakousko, Plzeňský kraj
nejvyšší bod: Plechý 1378 m.n.m.(/Boubín 1362 m.n.m.)
krajské město: Č. Budějovice
nejnižší bod: hladina Orlické přehrady 350 m.n.m.
geomorfolocké oblasti: Českomoravská a Třeboňská pánev, Novohradské hory, Šumava
CHKO: Blanský les, Třeboňsko
NP: Šumava(Žofínský prales)
řeky: Vltava L: Otava, P: Lužnice
obyvatelstvo: Č. Budějovice, Tábor, Čes. Krumlov
CR: Hluboká, Čes. Krumlov, Holašovice, Vodáctví
Hospodářství: : plodiny- brambory, olejniny, ovoce zvěř- skot, slepice(Kuře Vodňany)
Průmysl: elektrotechnický, strojírenský, potrevinářský, textiní
Jaderná elektrárna Temelín
Památky a zajímavostI:
-zajímavá města: Č. Budějovice, Čes. Krumlov, Třeboň, Jindřichův Hradec
nádrže: Lipno, Orlík, Římov,
Hrady a zámky: Blatná, Bechyně, Červená Lhota, Dívčí kámen, Zvíkov, Orlík
Podnebí: mírně teplé, a i chladné srovnatelné s jižní Moravou
vodní nádrže: Lipno, Benzdrev(Dehtář), Rožmberk, Dvořiště, Houslický