Leden 2012

Křemičitany

30. ledna 2012 v 17:45 | Rony |  BI - sešit

Křemičitany

- sloučeniny SiO2, nejvíce zastoupeny v zemské kůře
- velmi rozmanité vlastnosti
- většinou jsou lehké
- tvrdé
-mastek(vyjímka) nejměkčí křemičitan a nerost zárověň
těžko tavitelné
-odolávají kyselinám
vzniky:
krystalizací z magmatu
z horkých roztoků
zvětráváním jiných křemičitnů(živec --> kaolinit)

Olivín( křemičitan hořečnato-železnatý (Mg,Fe)2SiO4 )
s. kosočtverečná(neštěpný nerost)
t= 7
barva: olivově zelená
vznik: z magmatu
použité: šperky(chryzolit - průhledný)
výskyt:
ČR: Ještědsko-Kozákovský hřbet, České středohoří
Svět: Brazílie, Nový Zéland, Egypt

Živce
-rozpustné ve vodě poskytují živiny
-uvolňují(K, Ca, Na)
a) Ortoklas( živec draselný KAlSi3O8 )
s. jednoklonná
t = 6
-tabulkové krátké sloupcovité krystaly
-dokonalá štěpnost
vznik:
přeměnou slíd
utuhnutím magmatu
-liší se od křemene (není štěpný)
použití: sklářský, keramický průmysl
výskyt:
ČR: Písek, Domažlice
Svět: Madagaskar, Itálie(Elba), Rusko(Ural)
b) Plagioklas(
s. trojklonná
t = 6
- tabulkovité krystaly
barva: červená, nažloutlá, telená, šedá
vznik:
krystalizací z magamtu
přeměnou minerálů(slíd)
- patří do horninotvorných nerostů
použití: dekoračníkámen, výroba keramiky
výskyt:
ČR: České středohoří
Svět: Amerika(Andy), Švýcarsko, labradorit - poloostrov Labrador
Kaolinit(Al4(OH)2Si4O10
s. trojklonná(drobné krystaly)
t= 1 - 2 mazlavý
barva: bílá
vznik: zvětráváním živců
výskyt:
ČR: Karlovarsko, Plzeňsko
Svět: Doverské útesy(Cornwall), Německo(Míšeň), Francie
použití:
výroba porcelánu
plnivo do papíru
barvy
zubní pasty
výroba cihlářské hlíny
Slídy
a) muskovit
b) biotit

a) muskovit
s. jednoklonná
t= 2
-lupínkovité a tabulkovité krystaly
barva: do běla s peleťovým leskem
vznik: z magmatu, přeměnnou jílovitých minerálů, často součást žuly a ruly
použití: izolační materiál, odolný vůči žáru
výskyt:
ČR: Mariánské lázně a Jeseníky
Svět: Velká Británie, Rusko(Ural), USA, Indie

b) biotit
t= 2,5 - 3
s. jednoklonná
-pružná(dokonalá štěpnost)
vznik: utuhnutím magmatu
barva: černý
použití:
teplený a el. izolant
elektroporcelán
přísada do cementu a do omítek
do ochraných brýlí
do barev
výskyt: ČR: Litomyšl
Svět: Švédsko, kanada, Brazílie, Grónsko

Fosforečnany

30. ledna 2012 v 17:29 | Rony |  BI - sešit

Fosforečnany

- soli kyseliny fosforečné(H3PO4)
- po zvětrávání se fosfor dostává do půdy poté do rostli poté do živočichů
Apatit
t= 5
vznik: z magamtu
s. šesterečná
fosforit(klamavec)
vzhled: nahnědlý, zelený nebo fialový
vlastnosti: neštěpný
vznik:
z magmatu
nahromaděním exkrementů
využití:
výroba hnojiv
kyselina fosforečná
výskyt:
ČR: Slavkov, Krušné hory, Písek
Svět: Rusko(Kola, Bajkal)

Sírany

30. ledna 2012 v 17:23 | Rony |  BI - sešit

Sírany

- soli kyseliny sírové(H2SO4)
- Sádrovec, Baryt, Chalkantit
- světlé
- průhlednéí nebo průsvitné
- poměrně měkké
-vznik: zvětráváním, usazováním nebo v pouštích ze vzlínající vody
Sádrovec( CaSO4 * 2H2O )
t = 1,5 - 2
s. jednoklonná(dokonalá štěpnost)
vzhled: čirý průhledný(nažloutlý)
odrůdy:
mariánské sklo
alabastr - jemnozrný
použití:
stavebnictí(sádra, cement)
lékařství
výskyt:
ČR: Opava
Svět: Řecko, Itálie, Španělsko, Rakousko, Polsko

Baryt(Těživec BaSO4)
t = 3 - 3,5
s. kosočtverečná
vznik:
vypařováním z mořské vody
z horkých roztoků
vzhled: červený, dokonalé štěpnost
použití:
zisk Baarya
pyrotechnika
stavebnictví
lékařství
výroba papíru
výskyt:
ČR: Příbram, Harachov, Tišnov u Brna
Svět: Německo, Velká Británie, Rakousko, USA, Tunisko

Chalkantit(Modrá skalice ( CuSO4 * 5H2O )
t= 2 - 2,5
s. trojklonná
- tabulkovité krystaly
vlastnosti: nedokonalá štěpnost
vznik: ložiška mědi(jako druhotná surovina při těžbě mědi(
použití: dezinfekce
výskyt: ČR: Krušné Hory
Svět: Německo(Harz), Slovensko, USA(Arizona), Španělsko

Dusičnany

30. ledna 2012 v 16:58 | Rony |  BI - sešit

Dusičnany(Ledky, Nitráty)

- soli kyseliny dusičné
Chilský ledek(Nitronatrit)
(NaNO3)
t = 1,5 - 2
s. klencová
- dokonalá štěpnost
- bezbarvý(bílý, žlutý,hnědý)
- je snadno rozpustný v H2O
- vyskytuje se v aridních oblastech
výskyt: Atakama v Chile
využití:
hnojiva dusikatá dnes nahrazena prům. hnojivy
výroba plastů a umělých vláken
výroba výbušnin(!náchylný k výbuchu!)
E 251 - konzervant

Dusičnan draselný( KNO3 ) - černý střelných prach, Sanytr E 252
Dusičnan amonný( NH4NO3 ) - dusíkaté hnojivo
Dusičnan Barnatý( Ba(NO3)2 ) - pyrotechnika = zelený bengálský oheň
Dusičnan strotnatý( Sr (NO3)2 ) - pyrotechnika = červený bengáslký oheňPraha - úkol na 27.1. 2012

26. ledna 2012 v 18:28 | Lens |  Z - povinné úkoly
Největším přítokem na území Prahy je řeka Berounka. Praha leží v geomorfologické oblasti Pražská plošina
Za vlády, kterého z Lucemburků měla Praha největší význam: za Karla IV. (jaké stavby byly v té době postaveny: stavbu sv. Víta, Karlův most,Karlova univerzita, Hladovou zeď, Týnský chrám atd.. Ovšem největšího kulturního rozvoje získala Praha za vlády Rudolfa II.
Čemu slouží významné pražské budovy:
Karolinum - je komplex staveb - nejstarší univerzitní kolej ve střední Evropě
Klementinum - Meteorologické pracoviště
Rudolfinum - je novorenesanční budova na náměstí Jana Palacha
Belveder - lidový název pro Letohrádek královny Anny
Jaké dálnice a rychlostní komunikace vybíhají z Prahy: D1 - Brno, D11 - Hradec, D8 - Ústí, D5 - plzeňská, R4 - České Budějovice, R10 - Liberec, R6 - Karlovy Vary.
Kde se nachází přestupní stanice metra A-B Můstek, B-C Florenc, A-C Muzeum


12. Čj úkol na 23.1.2012

22. ledna 2012 v 14:24 | Rony |  ČJ - úkoly
imagebam.com imagebam.com
Ten vzor u toho prvního lsovesa si doplňte sami :) :D a ty velký písmena nezaručuju že jsou všechny dobře ;) ale sdnad jo :D

Uhličitany

22. ledna 2012 v 13:55 | Dawe |  BI - sešit

Uhličitany

 • soli kyseliny H2CO3
 • mají nekovový vzhled
 • jsou poměrně lehké
 • většinou mají světlou barvu ( malachit, azurit : výjimky)
 • snadno se rozkládají v kyselinách ( při reakci se uvolňuje CO2)
 • vznik: z chladných i horkých roztoků

Kalcit

 • vzorec: CaCO3
 • ch. název: uhličitan vápenatý
 • soustava: klencová
 • tvrdost: 3
 • Vlastnosti: bezbarvý ( může být i zbarvený), je čirý, má dokonalou štěpnost, je křehký
 • Vznik: z horkých roztoků, ze schránek mořských živočichů, vysrážením z mořské i sladké vody, odpařováním kapek z krápníků
 • často je obsažen ve vápenci a mramoru
 • Výskyt: ČR- český a moravský kras
 • Svět: Island, Německo- pohoří Harz, Rumunsko
 • Využití: Islandský kalcit: polarizace světla, vápenec a mramor: stavební hmoty, dekorační kameny, sochařství, potravinářský průmysl

Aragonit

 • vzorec: CaCO3
 • ch. název: uhličitan vápenatý
 • soustava: kosočtverečná
 • tvrdost:4
 • Vlastnosti: tvoří jehličkovité až sloupcovité krystaly, bezbarvý až našedlý( do žluta), v UV záření světélkuje, nedokonalá štěpnost, lasturnatý lom, skelný lesk
 • vznik: vysrážením vápencové vody
 • Výskyt: ČR- Karlovy Vary ( Hrachovec), Hranice na Moravě ( Zbrašovské aragonitové jeskyně), Bílina
 • Svět: Rumunsko, Slovensko, Německo, Itálie
 • Využití: dekorační kámen, šperkařství

Siderit

 • vzorec: FeCO3
 • ch. název: uhličitan železnatý
 • česky: ocelek
 • tvrdost: 3,5-4
 • soustava: klencová
 • Vlastnosti: dokonalá štěpnost, šedožlutá až hnědá barva
 • vznik: krystalizací horkých roztoků, vysrážením z mořské vody
 • Využití: další ruda Fe ( 48% )
 • Výskyt: ČR- Příbram
 • Svět: Německo- Harz, Slovensko

Magnezit

 • vzorec: MgCO3
 • ch. vzorec: uhličitan hořečnatý
 • soustava: klencová
 • tvrdost: 3,5-4,5
 • Vlastnosti: modrošedá až šedá barva ( může být i bílý), dokonalá štěpnost, žáruvzdorný
 • Využití: žáruvzdorné cihly ( vysoké pece), papírenský průmysl, sklářský a keramický průmysl
 • Vznik: z horkých roztoků
 • výskyt: Rakousko- Štýrsko, Slovensko- Rudohoří, košice, Polsko- okolo Wroclawi

Dolomit

 • vzorec: CaMg( CO3)2
 • ch. název: uhličitan hořečnatovápenatý
 • soustava: klencová
 • tvrdost: 3,5-4
 • vlastnosti: bílá až nažloutlá barva, dokonalá štěpnost, žáruvzdorný
 • využití: žáruvzdorné cihly, cementové směsi, do hnojiv
 • Výskyt: Itálie- Dolomity ( Marmoláda)
 • Vznik: z horkých roztoků, vysrážením z mořské vody

Malachit a Azurit

 • vzorec: M - Cu2(OH)2CO3 - uhličitan mědi s OH skupinou
 • A- Cu3(CO3)2(OH)2- zásaditý uhličitan mědi
 • soustava: jednoklonná
 • tvrdost: 3,5-4
 • Vznik: vznikají zvětráváním rud Cu- ( Chalkopyrit ( CuFeS2))
 • vlastnosti: M: zelený ( jehličky), A: modrý ( ledvinité krystalky), poprašek na nerostech
 • využití: šperkařství, barvivo a líčidlo
 • Výskyt: ČR- Příbram
 • Svět: USA- Arizona, Rusko- Ural, Francie, Rumunsko

Nový kabátek 0,4

19. ledna 2012 v 21:37 | Mich

Jak jste si všimli udělala jsem nový dess na blog, je takový obyč, ale docela se mi libí. Chtěla jsem to přizpůsobit zimě, tak aby jsme tam měli třeba bundy nebo čepice. Vím že tam není snad ani polovina, ale tahle fotka se mi hodila, omlouvám se všem co tam nejsou,třeba příště.Jelikož nemáme moc fotek , není z čeho moc vybírat. Takže se ještě jednou omlouvám!Snad se Vám aspoň trošku líbí, a budete tu chvíli spokojeni:))

Vnější vztahy ČR

19. ledna 2012 v 20:19 | Lens |  Z - sešit
- žádost 1996 do EU, vstup 1.5. 2004
- v Evropském parlamentu je 22 poslanců z ČR
- jeden eurokomisař
- 22.12. 2007 - Schengenský prostor (odstraňuje kontroly na hranicích s ostatními zemi EU)
- 1.11. 2006 - Evropský zatykač ( umožňuje vydat občany k trestímu stíhání do jiných zemí EU)
- Lisabonská smlouva - 1.12. 2009
- omezení volného popohybu pracovních sil

Památky Unesco

19. ledna 2012 v 20:15 | Lens |  Z - sešit
Hmotné dědictvý UNESCO:
1) Historické jádro Prahy (1992)
2) Historické jádro Českého Krumlova(1992)
3) Historické jádro Telice (1992)
4) Poutní kostel sv.Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru (1994)
5) Historické jádro Kutné hoty s kostelem sv. Barbory a katedrálou Panny Marie u Sedlci (1995)
6) Lednicko-valtický areál (1996)
7) Vesnice Holašovice (1998)
8) Zámek a Zahrady v Kroměříži (1998)
9) Zámek v Litomyšli (1999)
10) Sloup Nejsvětšjší Trojici v Olomouci (2000)
11) Vila Tugendhat v Brně (2001)
12) Židovská čtvrť a Bazilika Svatého Prokopa v Třebíči (2003)

Biosferické rezervace Unesco:
Křivoklátsko (1977), Třeboňsko (1977), Pálava (1986). Šumava (1990), Krkonoše (1992), Bílé Karpaty (1996)

Nehmotné dědictvý UNESCO:
-Jízda Králů
- Masopust
- Slovácký Verbuňk
- Sokolnictví

Struktura cestovního ruchu

19. ledna 2012 v 20:02 | Lens |  Z - sešit
Pořadí zahraničních turistů:
1) Německo ( 1 400 000)
2) Velká Británie (400 000)
3) Polsko (350 000)
4) Itálie
5)Slovensko
6) Nizozemsko
7) USA
8) Francie
9)Rakousko

Pořadí cestování českých občanů:
1) Chorvatsko ( 1 000 000)
2) Slovensko (800 000)
3) Itálie (500 000)
4) Řecko
5) Španělsko
6) Francie
7) Německo
8) Rakousko

POZNÁMKA: stačí umět první tři, jelikož se to často mění :)

Oblasti CR v ČR

19. ledna 2012 v 19:56 | Lens |  Z - sešit
I. kategorie - krajiny s funkcí převážně mezinárodního případně celostátního významu (Krkonoše)
II. kategorie - oblasti s funkcí převážně celostátní a částečně mezinárodní
III. kategorie - oblast pouze s regionální funkcí
IV. oblasti s především krátkodobou regionální funkcí

Cestovní ruch a rekreace

19. ledna 2012 v 19:52 | Lens |  Z - sešit
- řadíme mezi služby, někdy bývá pojímán jako samostatné hospodářské odvětví

Předpoklady:
a) Přírodní (kromě velehor a moře, jsou tu všechny typy krajiny)
b) Kulturněhistorické
c) Realizační (zázemí pro CR) (dostupnost - letadla, vlaky atd, hotely,penziony, reklama státu)
d) další (polotická situace - atraktivita)

Dělení

- aktivní (příjezd zahr. turistů) a pasivní (cestování našich občanů do zahr.)
- cestovní cíl (rekreace, poznávací, lečební, sportovní)
- rozložení (celoroční, sezonní) + délka pobytu (dlouhodobý, krátkodobý)
- organizace účastníků - neorganizovaný (individuální, volný), organizovaný (kolektivní, hromadný)
- výběr účastníků - volný nebo výběrový
(podle předem stanovených podmínek, např. léčba v lázních)

- teritoriální rozmístění - domácí (vnitrozemský)
- zahraniční

Nejnavštěvovanější
2000 - 1) Chorvatsko, 2) Itálie, 3) Slovensko, 4) Řecko, 5) Španělsko
2006 - 1) Chorvatsko, 2) Slovensko, 3) Itálie, 4) Řecko, 5) RakouskoPolovodičová dioda

8. ledna 2012 v 19:48 | Mich |  FY - teorie
- je to součástka s jedním přechodem PN
Přechod PN
- krystal polovodiče obsahuje v jedné části polovodič P a v druhé N a mezi nimy je oblast rozhraní

Zapojení v propustném směru
V závěrném je to stejně akorát že dioda je obráceně a neprochází proud.
Poznámky pana Zelinky:
1. při zapojení diody v propustném směru musí být v obvodu zapojena žárovka nebo rezistor
2. napětí musí být stejné jako u žárovky
3. polovodičové diody se převážně vyrábějí z křemíku
4. proud v závěrném proudu je menší než 1 miliampér (0,0000001 A)