Prosinec 2011

Šťastné a veselé..

21. prosince 2011 v 14:17

Tímto článkem bych Vám chtěla popřát co nejkrásnější Vánoce (hodně dárků), a do nového roku zdraví,štěstí,lásku,dobré známky...atd. Od ledna zase začneme náš blog nějak fungovat. Doufám, že jste aspoň trochu spokojeni s blogem, i když v posledních dnech to nebylo zrovna nejlepší,snažíme se :))Myslím že i dnešní besídka se vydařila. A já doufám, že ty vztahy co mezi sebou máme si nadále budeme udržovat,alespoň do konce roku, než od nás někteří odejdou. Takže užijte si svátky, a 3.ledna ahoj :))

Blogaři

Doprava ČR

20. prosince 2011 v 18:39 | Rony |  Z - sešit
Silniční doprava
- nejrozšírenější = dálnice
- dálnice D1 = Praha- Brno (jezdí se po 346,5 km, celkově 376,5 km)
- dálnice D2 = Brno- Bratislava
- dálnice D3 = Praha - České Budějovice
- dálnice D5 = Praha - Plzeň - Rozvadov (51 km)
- dálnice D8= Praha - Lovosice - Ústí (75,8)
- dálnice D11 - Praha - Jaroměř (154 km)
E67 = Praha - Helsinky
- rychlostí silnice
- doprava - osobní/nákladní
- dálnice - mýtné
- délka dálnic a rychlostních silnic je momentálně 1 181 km (plánováno 2 180 km)
Železniční doprava
- koněspřežné silnice (první)
- osobní/nákladní typ
- 1. osobní parní trať - 1839
- 1. hlavní tah = Německo - Slovensko (přes Děčín - Praha - České třebová - Olomouc - Ostrava)
- výhoda - množství nákladu, životní prostředí
Vodní Doprava
- Labe - 154 km
- loděnice = Valtířov, Děčín, Mělník
- záleží na hloubce koryta
LABE = (Pardubice - Hamburg)
- přes Kolín , Mělník, Lovosice, Děčín
VLTAVA
Praha - Smíchov, olešovice
Výhody
nízká ener. náročnost
Nevýhody
-nižší přepravní rychlost
- nebezpečný únik látek

vodní doprava = převoz nákladu, výletní lodě (i městská doprava)
Letecká Doprava
- hlavních 6 letišť = Ruzyně, Brno - Tuřany, Brno, Plzeň, Karlovy Vary, Pardubice
- 46 letišť (6 mezinárodních)
- česká letecká společnost ČSA
Jan Kašpar uskutečnil první let roku 1910


Vodnaté oxidy

18. prosince 2011 v 13:41 | Rony |  BI - sešit

Vodnaté oxidy

- amorfní nerosty
-vyplňují tvarem dutinu(kopírují varem dutinu)
- obsahují proměnlivé množství vody

Opál(SiO2 * nH2O)

t = 5,5 - 6,5
s. není
ledvinité až hroznovité tvary
barva: červená ale i různá, mléčně bílý
vlastnosti: lasturnatý lom
vznik: rozkladem křemiíčitanu, nebo z horkých roztoků
použití: šperky
odrůdy:
hyalit-čirý
drahý opál
dřevitýž opál
ohnivý opál
černý opál
prasopál(zelený díky příměsi niklu případně chromu)
výskyt:
Austrálie
Mexiko
ČR: Povodí Křemže(keříčkovitý), Zlatá koruna(Vltava)

Limonit(Hnědel - Fe2O3 * nH2O)

t= 3-5,5
barva:? hnědá až do červena
vlastnosti: na povrchu vytváří krápniky(ledvinité)
vznik:
zvětráváním minerálů železa např.: pyritu
srážením z H2O
výskyt:
(v rudách, jako tmel ve slepeném štěrku)
ČR: Kokořínské pokličky
Příbramsko
SK: Slovenské rudohoří
Svět: Ural
využití: ruda železa (při dostatku Fe dostatek = víc jak 60% - 70%)

Bauxit(bóxit - Al2O3 * nH2O)

s. neni(amorfní nerost)
t= nestejná(učebnice) 1-3(p. Zelinka)
barva: hnědo žlutá až do červena, směs několika minerálů
název vznikl podle vesnie kde se bauxit těžil Les Baux de-Provence


Průmysl ČR org.

13. prosince 2011 v 20:10 | Rony |  Z - sešit
Průmysl ČR
Textilní 3.
Strojírenský 1.
Palivo energetický
Sklářský 6.
Těžký 2.
Chemický 5.
Keramický 6.
Dřevozpracující-(výroba nábytku, papír)
Elektronický
Kožedělní
Potravinářský 4.

Oblasti průmyslu
-Severní čechy(strojírenský,palivo ener., textilní)
-Mostecko(palivo ener. sklářský, textilní)
-Plzeňsko(strojírenský,potravinářský,textilní)
-Pardubicko-Královehradecko(chemický, potravinářský, strojírenský)
-Ostrava,Brno,Olomouc(hutnictví, strojírenský, potravinářský)
Praha a Střední čechy(strojírenský)
Ty značky a firmy nemám sorry ale tak apsoň něco

zeměpis- zemědělství, průmysl, těžba

13. prosince 2011 v 19:41 | Dawe |  Z - sešit

Zemědělství

 • Dlouhá tradice v ĆR
 • Dobré klimatické podmínky--- mnoho druhů zeleniny, ovoce + skot
 • Tradiční produkty: obilí( pšenice, žito, oves, ječmen), brambory, cukrová řepa, chmel, vinná réva, ovoce, zelenina
 • 1/2( 54%)-- ČR-- zemědělská půda-- 70% orná půda, 20% louky a pastviny, 10% sady, vinice, chmelnice, zahrady
 • (33%)-- ČR-- lesy
 • Zemědělské typy: Kukuřičný( Jižní Morava- Dyje, Morava): náročné plodiny-- kukuřice, pšenice, cukrová řepa, teplomilná zelenina a ovoce; zvěř-- skot, krávy, ovce
 • Řepařský( podél řek): plodiny-- cukrová řepa, pšenice, ječmen, kukuřice; zvěř-- vepři, drůbež, koně
 • Bramborový( pahorkatiny): plodiny-- brambory, žito, krmná řepa, pícniny; zvěř-- vepři, skot, krávy, kozy, drůbež; mnoho luk a lesů
 • Podhorský: plodiny-- oves, žito, brambory, len; lesní celky, louky a pastviny

Nerostné suroviny

 • Zdroje: obnovitelné( voda, vítr, slunce, dřevo), neobnovitelné( obecně: nerostné suroviny)- vznikají geologickými procesy
 • Nerostná surovina: Nerudná( kámen, vápenec, uhlí( černé, hnědé)), Energetické suroviny( ropa, zemní plyn), Rudná( uran( Jáchymov), kovy( žel. ruda, zlato, stříbro))
 • Uhlí: černé( výhřevnější, možnost koksování, Ostravsko- Karvinský revír, využíváno v hutích, jako zdroj pro tavení rudy, těžba se snižuje), hnědé( Krušnohorské pánve- Mostecká pánev, Sokolovská pánev, Chebská pánev, menší výhřevnost, využití v tepelných elektrárnách, povrchová těžba způsobuje značnou devastaci krajiny)
 • Ropa a zemní plyn: v ČR malé zásoby, Ropa: 2 ropovody( Družba z Ruska, Ingolstadt z německa), především na JV Moravy
 • Kámen: dekorační kámen- Jesenicko, Příbramsko, stavební kámen- Severní Čechy, Českomoravská vrchovina
 • Písky a Štěrky( Třeboňsko), Sklářský písek( Českolipsko), Cihlařská hlína( Teplicko), Kaolin( Karlovarsko), Rašelina( Krušné hory), Uran( Jáchymov)

Průmysl

 • Strojírenský( nejrozšířenější)- 1.
 • Těžký průmysl( např: výroba kovů)- 2.
 • Textilní průmysl- 3.
 • Potravinářský průmysl- 4.
 • Chemický průmysl( např. výroba plastů)- 5.
 • Keramický průmysl, sklářský průmysl- 6.
 • Dřevozpracující průmysl( papírenský, výroba nábytku), Elektronický průmysl, Kožedělný průmysl, Polygrafický průmysl, Palivo- energetický průmysl, Stavebnický průmysl- 7.
 • Oblasti průmyslu: nejvíce: Severní Čechy+ Východní Čechy ( strojírenský, textilní, palivo- energetický, sklářský)
 • Plzeňsko( strojírenský, potravinářský, textilní)
 • Královohradecko a Pardubicko( chemický, potravinářský, strojírenský)
 • Ostrava( hutní průmysl)
 • Brno( strojírenský)
 • Olomouc( potravinářský)
 • Praha+ okolí( obsahuje všechny složky průmyslu, strojírenský)
 • Strojírenství: u nás hlavně automobilový průmysl: Škoda( Ml. Boleslav- City go, Yetti), Hyundai- Nošovice, TPCA- Kolín

Zemědělství ČR

13. prosince 2011 v 19:31 | Rona |  Z - sešit

Zemědělství ČR

-dlouhá tradice
-zemědělská výroba obilí, brambory, cukr. řepa, chmel a víno, ovoce, pšenice
- klimatické podmínky - dobré -> zelenina a ovoce
Půdní fond ČR
zemědělská půda -> 54,3%
- 70% orná půda
- 20% louky a pastviny
- 10% ostatní(sady,vinice,chmelnice)
lesy => 33,4% ostatní plochy = 12,5%
Rozšíření zemědělskáých typů
kukuřičný -> Morava(kukuřice, pšenice)
řepařský -> podél řek(cukrovka, pšenice, kukuřice)
bramborovitý -> pahorkatiny(brambory, žito, krmná řepa)
podhorský -> (oves, žito, brambory, len)
Nerostné suroviny
rudné -> kovy,rudy -> železná ruda, zlato, kov
nerudné -> kámen, vápenec, uhlí -> červené, hnědé

Těžba(hutnictví) ČR

13. prosince 2011 v 19:17 | Rony |  Z - sešit

Průmysl ČR

Černé Uhlí
-tepelný zdroj,hutě, velká výhřevnost, koksování
-Karvinskoostravskáý revír
Hnědé Uhlí
-Podkrkonošské pánve- Žitavská pánev
-Mostecká a Sokolovská pánev
- zdroj tepelné energie
- slepá vrstva brzo se vytěží
- způsobuje devastaci krajiny
Ropa a zemní plyn
-Hodonínsko
rozvod
-z Ruska
- z němecovododka
Těžba kamene
-dekorační a stavební kámen
STAVEBNÍ - Severní Čechy, Českomoravská vrchovina
DEKORAČNÍ - Jesenicko, Příbramsko
Písky a Šteěrkopísky
- Třeboňsko, Roudnice nad Labem
Sklářské písky
-Č. Lípa, Kladensko
Cihlářská hlína
- Teplicko, Hodonínsko
Kaolin
- Karlovarsko, Podbořansko
Rašelina
-Krušné hory, Šumava


Oznámení

12. prosince 2011 v 16:38 | Mich
Ahojky, chtěla jsem jen napsat že v blízké době toho na blog asi moc nepřibude, je toho hodně vánoce atd .. a prostě tu teď bude přibývat jen matika od Rolanda a sem tam nějaké zápisky.. ale to jen málo.Kdyby někdo něco opravdu nutně potřeboval nebo kdyby něco nemělo víc lidí stačí napsat :) Pa

Ideologie

8. prosince 2011 v 16:50 | Rony |  D - sešit
Ideologie
1 Diktatura proletariátu(Rusko)
diktát jedné strany- komunistické, jednoho vůdce(J.V. Stalin)
důraz na kolektivizmus tzv. organicizmus = všichni lidé tvoří tělo jednoho státu(ideologie)
likvidace a diskriminace politickýách odpůrců(Gulak) tzv. rudý teror
2. fašismus (Itálie)
-důraz na poslušnost
-neakceptování parlamentní demokracie
-imperialismus = snaha o nové přerozdělení světa
3. nacismus(Německo)
-(narodní socialismus) spjatý s fašismem + rasismus
- vůdce Adolf Hitler
organicismus
- teorie tzv. Árieské rasy
Politické proudy =
 • Liberalismus
 • Konzervatismus
 • Nacionalismus
 • Antisemitismus
 • Anarchismus
 • Pacifismus(peace)
 • Olympismus - bojovat jen na sportovních hřištích

Nové objevy

8. prosince 2011 v 16:30 | Rony |  D - sešit
Rozhlasové přijímače
Filmové kamery
Peniclin A.Fleming
pokroky v astornomii - A Fredman
CYklotron - E. Lawrence(objev elektronu)
zkomání atomu - N. Bohr
přenos obrazu
letecká, poštovní doprava
vitamíny
chronozony
encefalografy


Bezvodé Oxidy

5. prosince 2011 v 15:45 | Dawe |  BI - sešit

Bezvodé oxidy

 • sloučeniny kyslíku - O
 • významné rudy : Fe( hematit, limonit, magnetit), Sn( Kasiterit)
 • drahokamy: Rubín , Safír, Opál
 • vznik: z horkých roztoků, zvětráváním ( pyrit - limonit )

Hematit

 • český název : Krevel
 • vzorec: Fe2O3
 • Soustava: klencová
 • Tvrdost: 5,5
 • vlastnosti: šedá(někdy červená) barva, červený vryp, neštěpný nerost, způsobuje červené zbarvení (červenozemě)
 • využití: ruda Fe, výroba barev, drahý kámen
 • vznik: z horkých roztoků; srážením z mořské vody
 • výskyt: ČR: Krušné hory, Brdy, Plzeňsko
 • svět: Švédsko (Kiruna, Galivare), Ukrajina dovoz z Krivoj Rogu - do Košic),Německo(Porýní), USA, Kanada(Hořejší j.)

Korund

 • vzorec: Al2O3
 • soustava: klencová
 • tvrdost: 9
 • vlastnosti: Safír - modrá barva, Rubín - červená barva, Smirek - šedá až černá barva, neštěpný nerost, bílý vryp
 • využití: smirek - brusný materiál, šperkařství ( rubín , safír), ložiska do hodinek, k výrobě laserů
 • vznik: v horninách kde převažuje hliník - Al
 • výskyt: ČR: Jizerská louka, Třebíč
 • Svět: Indie, Srí Lanka ( Cejlon), Austrálie, Řecko

Křemen

 • vzorec: SiO2
 • soustava: klencová
 • tvrdost: 7
 • vznik: z vyvřelých hornin ( křemenné žíly)
 • vlastnosti: není štěpný, lasturnatý lom, často vytvářejí drůzy, má elektrické vlastnosti
 • vzhled: obecně: bílý, křišťál: průzračný, železitý: červený, citrín: žlutý, záhněda: hnědý, ametyst: do fialova, růženín: růžová, mléčný: mléčně bílý, morion: černý
 • využití: sklářský průmysl, optické přístroje, šperkařství, elektrotechnika, ozdobný- dekorativní kámen
 • výskyt: ČR: Podkrkonoší ( ametyst), Velké meziříčí ( záhněda), Písecko ( růženín)
 • častý v říčním štěrku
Chalcedon
 • vláknitý křemen, většinou modrošedý
 • odrůdy: Jaspis ( směs chalcedonu a křemene), Achát ( směs chalcedonu, křemene a opálu, vytváří vrstvičky), Pazourek( odrůda chalcedonu, pěstní klín ( pračlověk)), Plazma( tmavě zelený chalcedon), Chryzopras( průsvitná zelená barva), Heliotrod( zelený s červenými skvrnami)

Magnetit

 • vzorec: Fe3O4
 • soustava: krychlová
 • tvrdost: 6
 • česky: Magnetovec
 • vlastnosti: neštěpný, černá barva, polokovový lesk, feromagnetické vlastnosti, přitahuje kovovou střelku kompasu (Říp), černý vryp
 • vznik: magmaticky
 • využití: ruda Fe ( 72% Fe - významná ruda)
 • výskyt: ČR: Českomoravská vrchovina, Krušné hory
 • svět: Švédsko( Kiruna, Galivare), Rusko( Ural), USA ( velká jezera)

Kasiterit

 • vzorec: SnO2
 • česky: Cínovec
 • soustava: čtverečná
 • tvrdost: 6,5
 • vlastnosti: polokovový lesk, černohnědá až černá barva, vytváří krátké sloupcovité krystaly, neštěpný, vytváří dva srostlé krystaly
 • vznik: z horkých roztoků
 • výskyt: ČR: Krušné hory ( obec Cínovec), Slavkovský les ( Horní Slavkov, Krásno)
 • svět: Čína(1/2 světové produkce), Německo- Sasko, Anglie( Cornowall), Francie( Bretaň), Indonésie, Malajsie
 • využití: nejdůležitější ruda Sn ( až 78%)

Uraninit

 • vzorec: UO2
 • česky: Smolinec
 • soustava: krychlová
 • tvrdost: 5,5-6
 • vlastnosti: nevytváří krystaly ( ledvinovité agregáty), černá barva, smolný lesk, radioaktivní ( M.C. Sklodowská- Jáchymov)
 • využití: palivo jaderných elektráren, lékařství, zbrojní průmysl
 • výskyt: ČR: dříve- Jáchymov, Příbram, Ralsko
 • ČR: Dolní Rožínky
 • svět: Jihoafrická republika, Zair, Francie
 • vznik: z hydrotermálních roztoků
 • Marie Curie Sklodowská : 1898- Pollonium, 1902- Radium

Rutil

 • vzorec: TiO2
 • tvrdost: 6-6,5
 • soustava: čtverečná
 • vlastnosti: křehký, dobrá štěpnost, tvoří dvojčata, žlutá, černá až červená barva, diamantový lesk, žlutohnědý vryp
 • vznik: ? pište pls do komentů pls :(
 • využití: významná ruda Ti, někdy jako drahý kámen
 • výskyt: Ledeč n. Sázavou, Soběslav
 • svět: Ural, Norsko, Švýcarsko, Slovensko, Mexiko, USA
Jídelníček prosinec

4. prosince 2011 v 13:27 | Mich
Ahojky jelikož nám začal Prosinec mám tu pro vás i jídeláček :D TADY ho najdete :D