Listopad 2011


85/7,8 na 29.11. řešení

28. listopadu 2011 v 19:35 | Rony
imagebam.com

9. Čj úkol na 28.11.2011

27. listopadu 2011 v 19:20 | Rony |  ČJ - úkoly
imagebam.com
u toho s/z-choulostivíš to nwm jeslti je dobře na stopro :D
u první věty jednoduchý to čarováním závisí asi na tom lektvaru(a je to Pkn) asi není to tam tak si to kdyžtak doplňte:)


Peníze na koš

25. listopadu 2011 v 17:19 | Mich
Ahojky, jen jsem chtěla připomenout, že jsem začala vybírat peníze na koš,který paní učitelka koupí, částka činí 50.- Kč. Říkáte si že je to hodně ale ty peníze nejsou jen na koš, když se něco rozbije nebo bude nco potřeba paní učitelka šáhne do těchto peněz a nebude muset zase vybírat..:)

83/6 na 25.11. řešení

24. listopadu 2011 v 16:57 | Rolland |  M - úkoly/řešení
imagebam.com


Efektivní hodnota střídavého proudu a napětí

15. listopadu 2011 v 18:23 | Rolland |  FY - teorie

Efektivní hodnota střídavého proudu a napětí

hodnoty které naměříme ampérmetrem a voltmetrem na AC a střídavé napětí
ef. hodnoty mají stejný efekt(účinek) na teplené spotřebiče jako DC mnebo stejnosměrné napětí
I = Im/
U = 0,7Um
I, U = efektivní hodnoty AC a střídavého napětí
Im, Um = amplitudy AC a napětí

Střídavý proud

15. listopadu 2011 v 18:18 | Rolland |  FY - teorie

Střídavý proud

Perioda a frekvence DC
grafické znázornění je sinusodia
záleží na čase podle funkce sínus
perioda(T)´= doba za kterou proběhne 1 změna střídavého proudu(v grafu se vyskutuje T= s(sekundy)
frekvence (kmitočet) = počet period(T) střídavého proudu za 1 sekundu
f = 1/T = 1/s = s-1 = Hz
Alternátor
zařízení, které mění pohybovou energii na energii el.(pomocí jevu elektromagnetická indukce)
=>pohybová energie rotoru se přeměňuje na el. energii, která se odebírá z cívek staroru
rotor tvoří el. magnet, kterýý je poháněn turbínou(pára, vítr, padajíci a tekoucí voda, příliv)
stator tvoří sudý počet nehybných cívek
využití :
1. elektrárny
2. auta(alternátor)
3. motorky
dynamo
-výrobník stejnosměrného proudu
využití: trolejbus , kola, motorky, tramvaje, el. lokomotivy, obloukové pece

Supl 15.11.

14. listopadu 2011 v 19:17 | Mich |  RH - supl
Zítra dobrej rozvrh!

imagebam.com

Halogenidy

14. listopadu 2011 v 8:16 | Dawe |  BI - sešit
 • sloučeniny: Cl, F, BR, I
 • vlastnosti: dobře rozpustné ve vodě, mají slanou až nahořklou chuť, jejich vodnaté roztoky velmi dobře vedou el. proud ( elektrolýza), vysoká teplota tání, dokonalá štěpnost
 • výskyt: většinou rozpuštěné v mořské vodě
 • Fluorit: z horkých roztoků a z rudných žil
Halit- (NaCl)
 • krychlová soustava
 • t=2
 • vlastnosti: bezbarvý nerost ( občas zbarvená - na nalezištích ), bílý vryp, velmi dokonalá štěpnost, léčivé účinky, křehký
 • vznik: vypařováním mořské vody
 • využití: posypový materiál, konzervace látek, potravinářský průmysl, chemický průmysl, solné komory, kosmetika
 • výskyt: Rusko, Polsko ( Wieliczka), Německo, Rakousko( Salzburg), Ukrajina, Slovensko ( Solivar u Prešova)
Fluorit- (CaF2)
 • Krychlová soustava
 • t= 4
 • vlastnosti: hnědavá, železnavá( bezbarvá) barva, snižuje teplotu tání
 • vznik: z horkých roztoků
 • využití: sklářský průmysl, hutnický průmysl ( k výrobě hliníku a oceli), k výrobě kyseliny fluorovodíkové
 • ČR: Krušné hory, Harrachov
 • Svět: Německo ( Sasko), Anglie

Transformátor

10. listopadu 2011 v 18:06 | Rolland |  FY - teorie

Transformátor

Žlutej rámeček : Transformátor je zařízení, které umožnuje měnit střídavé napětí U1 na střídavé napětí U2 se stejným kmitočtem, ale jinou hodnotou. Podíl počtu závitů sekundární cívky N2 a primární cívky N1 se nazývá transformační poměr, p = N2/N1

Platí N2/N1 = U2/U1
Schématickáá značka a obvod s dvěma transformátory :
imagebam.com imagebam.com

73/6 na 11.11. řešení

10. listopadu 2011 v 17:55 | Rolland |  M - úkoly/řešení
imagebam.com imagebam.com imagebam.com


Sulfidy

9. listopadu 2011 v 17:37 | Mich |  BI - sešit
Sulfidy
-dvouprvkové sloučeniny s jiným prvkem (kovem)
PbS
CuFeS2 = H2S
Sb2S3

Matika- čtvrtletka

9. listopadu 2011 v 17:07 | Mich |  M - písemky
15.11.
 • Lomené výrazy (sčítání,odečítání,násobení,dělení)+ podmínky
 • určování množiny bodů
 • Thaletova kružnice
 • konstrukce a popisy trojúhelníku a čtyřúhelníku

Hospodářství

9. listopadu 2011 v 17:02 | Mich |  Z - sešit
 • Primární 8% - Zemědělství(stáda,plodiny,drůbež,obilí)
 • Sekundární 39% - Průmysl (surroviny,portaviny,texitl,tuzemská a zahraniční výroba)
 • Terciální 53% - Služby ( obchody,lázně,nemocnice,ochranka,uklizečky)
 • (Kvartální) - Věda a technika
HDP - zahrnuje přidanou hodnootu + daně a odečtení dotací
 • Průměrná hrubá mzda (2008) 23 144 kč
 • Nezaměstnanost - 6%
 • Deficit státního rozpočtu (dluh) - 38,1 Miliard Kč
Vývoj hospodářstvý nemám celej :)

Sídla ČR

8. listopadu 2011 v 19:38 | Dawe |  Z - sešit

Celkový počet obcí v ČR je: 6 249

Vysvětli rozdíly funkcí: starosta, primátor, hejtman:
Starosta: V Česku je starosta jednočlenným orgánem obce, městské části nebo městského obvodu, který je zastupuje navenek. Starostové jsou voleni do čela obcí bez zvláštního statusu i obcí se statusem městyse nebo města s výjimkou statutárních měst a hlavního města.
Primátor: je v České republice označení starosty statutárního města a hlavního města Prahy.
Hejtman: Hejtmana volí ze svých řad do svého čela zastupitelstvo kraje. Hejtman zastupuje kraj navenek.V České republice byla funkce hejtmana zavedena od roku 2000 se zřízením třinácti krajů jakožto vyšších územně-samosprávných celků.

•Definuj a vysvětli pojmy: sídlo, obec, město.
Sídlo: je seskupení sídelních jednotek včetně hospodářských objektů a dopravních zařízení na určitém vymezeném území, které bývá urbanisticky odděleno od okolních sídel.
Obec: v ČR- označují se jako:obec s pověřeným obecním úřadem, obec s rozšířenou působností, Městys a Město
Obec je veřejnoprávní korporací, tedy právnickou osobou, která je základní jednotkou veřejné správy.
Město: je sídelní geograficky vymezený útvar, pro který je charakteristický soubor znaků, jenž jej odlišuje od vesnice.
Druhy: Statutární, Krajské, Hlavní

Funkce města:
Rodinná, Zdravotnická, Dopravní, Kulturní, Obytné, Vzdělávací ....

•Vysvětli pojmy: urbanizace, suburbanizace, aglomerace, konurbace
Urbanizace: proces koncentrace obyvatelstva do měst
Suburbanizace:termín používaný k popisu růstu oblastí, tzv. suburbií, na okrajích velkých měst.
Aglomerace: je seskupení vzájemně blízkých sídel, kde jedno dominuje, tzn. město se svým okolím.
Konurbace: je několik měst, velkoměst nebo aglomerací srostlých v jednu souvisle zastavěnou plochu.

Úvaha

8. listopadu 2011 v 18:43 | Mich |  ČJ - sešity
Dám vám sem příklad úvahy kdyby si někdo nevěděl rady :) nepsala jsem to já ! :D


Dospívání (úvaha)


Mlha. Rozprostírá se všude kolem. Jako by něco schovávala. Snaží se zakrýt pravdu. Pravdu, která je příliš vzácná, než aby k ní dohlédl každý. Umíráme. Nebo snad ještě žijem? Spíše přežíváme. Ale copak to někomu vadí? A copak to vadí nám? Ženeme se za nesmyslnými cíli a nevnímáme opravdovou krásu života. A jeho podstatu. Naším nejtěžším úkolem je naučit se žít. Doopravdy žít!

Procházela jsem se tehdy po Praze a cítila jsem... nic. Necítila jsem nic. Oči lidí chodících kolem mne byly prázdnější než pohledy soch na Karlově mostě. Spěchali do práce, z práce, nakupovat nebo domů. Co na tom záleží! Spěchali umřít. Ten den byl jako stvořený pro umírání. A koneckonců, který není? Celý život vlastně umíráme. Tak proč bychom se měli snažit žít?

Bylo sychravo, zima. Léto, ale tak nějak unavené. Že by se snad vysílilo tím věčným koloběhem? Byl to jeden z těch dnů, kdy děláte stejné věci jako měsíce předtím, ale všechno najednou vypadá tak nějak jinak. I dveře od bytu jako by zestárly a klíčová dírka najednou odmítá přijmout klíč, na který se odjakživa vrhala plná vášně. A nebe pláče a pláče. Pláče nad vším tím smutkem, který náhle dolehne na všechny, kteří odložili brýle a ostrým zrakem hledí kupředu. A v tu chvíli si uvědomíte tu prázdnotu, která vámi prostupuje. Proč najednou všechny barvy ztratily svou barevnost? Proč smích připomíná pláč? Proč s každou kapkou deště cítím větší sucho? A žízeň. Žízeň, která mě zabíjí. Žízeň po životě. Žízeň po cíli, kterému bych doopravdy věřila.

Zkoušeli jste někdy křičet uprostřed města? Já také ne. Mám strach. Vlastně vždycky mám strach začít křičet. Co by pak ve mně zbylo, kdybych vykřičela i onu prázdnotu? Tak raději pláču. A s každou slzou přibývá větší a větší žízeň...

Je to jako bychom celý život spali. Člověk je příliš slabý, aby tu únavu překonal. Tu tíhu snů, snů o životě, snů, které nás jako noční můra mučí ode dne, kdy jsme začali poznávat realitu tohoto světa. A svět je příliš unaven. Lidé jsou příliš unaveni. Tak raději spí. A vy! Snažili jste se snad někdy bránit? Tak vidíte. Jsme všichni stejní. Hračkami děťátka jménem Život. Je příliš pozdě. Usínám?

Administrativní členění

8. listopadu 2011 v 18:42 | Dawe |  Z - sešit
Nuts- Statistické území jednotky Evropské unie
Nuts 0- stát ČR
Nuts 1- velký územní celek Česká republika
NUTS 2- region s velkým počtem obyvatel ( cca přes 1 000 000)
- v ČR je 8 regionů - Severovýchod, Sevrozápad, Jihozápad, Jihovýchod, Střední Morava, Moravsko- Slezko, Střední Čechy, Praha
NUTS 3- kraj - v ČR: 14 krajů
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Jihočeský kraj
 • Plzeňský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Královohradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • kraj Vysočina
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj
 • Moravsko- Slezký kraj
NUTS 4- Okres- v ČR: 91 jednotek ( 76 okresů + 15 obvodů Hl.m. Prahy) - LAU1
-Ústecký kraj:
NUTS 5- Obec- v ČR: 6249 obcí - LAU2