Září 2011

supl 27.9.

26. září 2011 v 19:58 | Rolland |  RH - supl
imagebam.com

Aj úkol 6/2,7/3 řešení

26. září 2011 v 19:55 | Rolland |  AJ - Fojtíčková
imagebam.com imagebam.com
To první by mělo být správně ale to druhý to sem si jen odhadl kdyby se to někomu nezdálo. :)supl 26.9.

25. září 2011 v 11:07 | Rolland |  RH - supl
imagebam.com


FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI NEROSTŮ

24. září 2011 v 11:10 | Michie |  BI - sešit
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
1. Hustota
-Závisí a) na vzdálenosti částic v krystalové mřížce
b) na molární hmotnosti látek,které tvoří daný nerost
2.Tvrdost
- Schopnost odolávat mechanickému působení,čím větší hustota,tím větší tvrdost
-Určujeme jí srovnáváníms nerostyz Mohsovi stupnice

MOHSOVA STUPNICE (r.1820)
strana 14. učebnice -překreslit nebo okopírovat

3.Štěpnost
-Schopnost nerostů odolávat při mechanickém působení
I. Výborná ( slída,sádrovec)
II.velmi dobrá ( kalcit,galenit,sůl kamenná)
III. dobrá (fluorit)
IV. nedokonalá (granát,křemen)

4.Lom
-nerosty se při mechanickém působení oddělují podle nerovných ploch (mají nedokonalou štěpnost-křemen)

5.Pevnost
-schopnost nerostů odolávat tlkaku nebo nárazům př.: kalcit

6.Soudržnost
-Schopnost nerostů zůstat pohromadě
Dělíme: a) křehké (živec,kalcit,křemen) - při nárazu se rozletí
b) jemné (tuha) - při nárazu se rozdrtí
c) tažné a kujné (kovy) - při nárazu mění tvar

7.Optické vlastnosti
a) propustnost světla :
-průhledné
-průsvitné
-neprůsvitné
b) vryp -barva prášku,který nerost zanechá po vrýpnutí do porcelánové destičky (musí být měkčí než porcelán)
-barevné - stejnou barvu jako barva povrchu
-zbarvené
-bezbarvé
c) barva - barva povrchu

8. Magnetické a elektrické vlastnosti
- přitahujé střelku kompasu
Magenetické- magnetit
Elektrické - třením
- Tlakem,úderem
Piezoelektrická látka -kamínek z křemene v zapalovači

VNITŘNÍ STAVBA KRYSTALU

24. září 2011 v 10:51 | Michie |  BI - sešit
VNITŘNÍ STAVBA KRYSTALU

Krystalizace- tvorba krystalů z tavenin (magmatu), horkých roztoků a plynů, čím pomaleji krystalizace probíhá tím větší krystali vznikají
Krystalové drůzy (srostlice) - krystaly vyrostlé na společné základně
Krystalová mřížka- mřížka,ve které se pravidelně opakuje zakladní buňka

Mineralogie

24. září 2011 v 10:46 | Michie |  BI - sešit
MINERALOGIE
- jsou to nerosty (minerály) : zabýváme se jejich vnitřní stavbou,vzhledem,fyzikálními a chemickými vlastnostmi, možnostmi technického využití
Nerost
- jsou to neustrojné,stejnorodé,přírodniny, složení můžeme vyjádřit chem. značkou nebo vzorcem (S,Au,NaCl,C)
Hornina
- jsou to neustrojné přírodniny,složené z jednoho nebo více druhů nerostů (Žula,Čedič,Bauxit,Sádrovec,Mramor,Ropa,Asfalt,Pískovec..)

Nerosty podle vnitřní stavby:
a) krystalované- na jejich povrchu jsou okem viditelné krystalové tvary ( plochy,hrany a vrcholy)
b) krystalické - krystaly jsou drobné,nedokonale vivinuté,jednotlivé plochy,hrany a vrcholy krystalů nelze zrakem bezpečně určit,tvoří tzv. krystalické "agregáty"
c) amorfní - mají nepravidelné uspořádání částic (atomů,iontů,molekul) a nevytvářejí ani drobné krystaly

Krystal- geometrické těleso s prvky souměrnosti
a)rovin souměrnosti
b)osa souměrnosti
c)střed souměrnosti

85/7,10 na 22.9.2011 řešení

21. září 2011 v 20:59 | Rolland
imagebam.com imagebam.com

Dvojitá bižule

21. září 2011 v 18:49 | Rolland
Tak že zítra (22.9.) máme navíc jednu hodinu biologie jedna je normální a jedna je jak máme supl na češtině.

supl 22.9.

21. září 2011 v 18:42 | Rolland |  RH - supl
imagebam.com

supl 21.9.

20. září 2011 v 19:16 | Rolland |  RH - supl
imagebam.com

2. Čj úkol na 19.9. 2011

18. září 2011 v 10:45 | Rolland |  ČJ - úkoly
imagebam.com imagebam.com

Supl 19.9.

17. září 2011 v 11:41 | Michie |  RH - supl
imagebam.com

Supl 15.9.

14. září 2011 v 20:48 | Michie
imagebam.com

Přelom 19. a 20. století

14. září 2011 v 17:25 | Rolland |  D - sešit

Přelom 19. a 20. století

-změna z tradiční spolěčnosti(stavovské) kmoderní společnosti
-utváření národníchstátů(sjednocené Německo,Itálie)
-postupná proměna ekonomiky
tradiční -- kapitalistická
-růst továren, měst
-impresionismus
-rozsáhlé koloniální panství evropských kolonizátorů
-silný důraz na idividualitu(přelom 19. - 20. st.)
-1912,1913 dvě balkánské války
= 1. bulharsko.Srbsko,Černá hora zaůtočily proti osmanům
= 2. bývalý spojenci Bulharska se spojili s osmany a připravili ho o získaná území z 1. války
- Turecko se postupně sbližuje s Německem

Slovíčka-Aj

13. září 2011 v 17:24 | Michie
Ahoj, dám sem slovíčka z angličtiny pro ty co je ještě nemají. Odkaz je ZDE..:)

supl 14.9.

13. září 2011 v 17:11 | Rolland |  RH - supl
imagebam.com