Hořlavé usazené horniny

9. května 2012 v 17:17 | Rony |  BI - sešit

Hořlavé usazené h.

imagebam.com imagebam.com imagebam.com

 


Olomoucký kraj

3. května 2012 v 16:24 | Lens |  Z - sešit
z pracovního papíru:
- je hraničním krajem
- protéká jim řeka Morava
- nejsevernější oblast Olomouckého kraje je Rychlebský výběžek

- hlavní osu tvoří řeka Morava, která pramení pod Kralickým Sněžníkema a protéká krajem od severu k jihu
- nejvýznamější přítok(levostraný) Moravy - Bečva (přitéká z Beskyd)
- jižní část kraje vyplnuje Hornomoravský úval
- severní část kraje tvoří Jeseníky a Rychlebské hory

- centrem regionu nazývaném Haná je Olomouc
UNESCO - sloup Nejsvatější Trojice v Olomouci
- dalším důležitým centrem Hané je Přerov - důležitá železniční křivotka
- Prostějov - výroba oděvů
- středisko lázenství je Jeseník

- papírny jsou v Olšanech
- pokusná větrná elektrárna - Ostružná
- CHKO - Litovelské Pomoraví

ze sešitu:
okresy: Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník
- nejvyší bod - Praděd - 1491 m.n.m
nejnižší bod - hranická Propast - 274 m.n.m

POVRCH:
Hrubý a Nízký Jeseník, Oderské vrchy, Rychlevské hory, Hanušovická vrchovina

VODSTVO:
Morava, Bečva, Moravská Sázava, Odra

CHKO
Jeseníky, Litovelské Pomoraví
Solná a Jantarová stezka

PRŮMYSL:
- strojírenský, elektrické příštroje, kovodělní
Olomouc - Moravské železárny, Tondach, Sigma
potraviny - Nestlé, Senice na Hané
- přečerpávající elektrárna Dlouhé Stráně

hrady a zámky: Bouzov, Štenberk, Velké Losiny

Jihomoravský kraj

3. května 2012 v 16:11 | Lens |  Z - sešit
z pracovního papíru:
- sousedí s Rakouskem a Slovenskem, Jihočeským,Pardubickým, Olomouckým, Zlínkým krajem a Vysočinou
- část státní hranice tvoří řeka Dyje
- krajské město Brno - historické centrum Moravy, dopravní křižovtka, veletrhy a výstavy,
- Znojmo je sídlem Národního parku Podyjí s významným potravinářským průmyslem
- v Dolnomoravském úvalu leží Hodonín v jehož okolí se těží lignit a ropa
- město s Vysokou vojenskou školou je Vyškov
- rozvinutý strojírenský průmysl najdeme v Adamově.
- Mikulov - vinařské město

- pšenice, kukuřice, cukrovka, ješmen, vinná réva
- je zde teplé podnebí a dostatek vody, nížiny(úvaly), černozemě
------------
ze sešitu:
POVRCH: Českomoravsá vrchovina, Drahanská vrchovina, Dyjskosvratecký úval, Vyškovská brána, Vnějsší Západní Karpaty a Dolnomoravský úval
- nejnižší míst - soutok Dyje a Moravy - 145 m.n.m
- krasové oblasti - Pálava a Moravský kras
VODSTVO:
- úmoří Černého moře
- Morava, Dyje, Svtratka, Jihlava, Svitavy
- rybník - Lednicko
- přehrady - Nové Mlýny, Vranovská a Brněnská přehrada
Dyje - kaňonovité údolí, meandry

KRAJINY:
1. stepní krajiny úvalů
- úrodné půdy - černozemě, hnědozemě
- lužní lesy - podél dolních toků Dyje a Svratky
- rozsáhlé plochy vinic
2. Krajiny karpatských vrchovin a pahorkatin
- pole a pastviny, ve vyších polohách listanté lesy
3.Českomoravská a Drahanská vrchovina
- jehličnaté lesy
4. Moravský kras
- jeskyně s krápníky, propasti, závrty, krasová údolí
5. Mikulovská vrchovina
- biosferická rezervace Pálava

OBYVATELSTVO:
- 9. století - centrum Velkomoravské říše (Znojmo, Brno, Mikulčice)
- hustě zalidněný kraj, hlavně Brno a okolí
- vyšší počet věřících

Slovácko:
- jihovýchodní část kraje - Hodonín, Strážnice
- místní dialekt(nářečí)

HOSPODÁŘSTVÍ:
Průmysl:
1.strojírenský
- Brno, Blansko, Břeclav, Adamov, Kuřim
2. potravinářský
- cukrovar, konzervárny, vinařské závody, pivovary
3. textilní a oděvní

Zemědělství:
- velmi dobré podmínky
- pšenice, kukuřice na zrno, cukrovka, ječmen, ovoce, zelenina, vinná réva
- chov prasat

výroba vína : Patria Kobylí, Znovín Znojmo, vinné sklepy Valtice, Velké Pavlovice, Vinařství Zaječí, Sedlec, Bzenec

Cestovní ruch:
- hrady a zámky:Lednicko- Valtický areál, Bítov, Vranov nad Dyjí, Boskovice, zámek Břeclav

Nesyt(Sedlecký rybník) - největší rybník na Moravě
Pekárna - jeskyně
Hodnín - muzeum T.G. MasarykaLiberecký kraj

10. dubna 2012 v 16:57 | Rony |  Z - sešit

Liberecký kraj

Příhraniční kraj ČR, jehož část hranic tvoří státní hranice s Německem a větší díl
s Polskem. Na západě hraničí s Ústeckým, na jihu se Středočeským krajem,
na východě s Královéhradeckým krajem. Díky své rozloze 3163 km2 je nejmenším krajem ČR, s počtem 428 184 obyvatel má lehce nadprůměrnou hustotu obyvatel
135 ob/km2 .
Nejvyšším pohořím kraje jsou Jizerské hory s nejvyšším vrcholem Smrk
(1124 m n. m.).
Na severozápadě zasahují do kraje Lužické hory.
Na severovýchodě zasahují do kraje Krkonoše, ve kterých se nachází Národní park.
Významnou dominantou kraje je vrchol Ještěd (1012 m n. m.).
Největší řekou kraje je řeka Jizera, která pramení ve stejnojmenných horách.
Území kraje patří ke dvěma úmořím. K úmoří Severního moře a Baltského moře, do kterého odvádí vodu řeka Lužická Nisa .Největší vodní plochou Libereckého kraje je Máchovo jezero .
1 Česká Lípa - uran
2 Nový Bor - Crystalex
3 Liberec - Ještěd
4 Jablonec nad Nisou - bižuterie
5 Turnov - český granát
6 Semily - dřevěné hračky

Karlovarský kraj

9. dubna 2012 v 21:39 | Rony |  Z - sešit

Karlovarský kraj

3. nejmenší kraj v ČR
nejvyšší bod: Klínovec(1247 m.n.m.)
nejnižší bod: hladina Ohře(320 m.n.m.)
3 okresy: Cheb, Sokolov, Karlovy Vary
vodstvo:
řeky- Ohře, Teplá, Střela, Svatava? Rolava, plesná
nádrž- Jesenice
povrch: Karlovarská vrchovina, Krušné hory, Doupovské hory
CHKO: Slavkovský les, NPR*= SOOS, mokřany, Jeřábí jezero, Velký močál, komorní hůrka, Železná hůrka
*NPR(SOOS) vznikl při třetihorní činnosti
Lázně: mariánské lázně, Františkovy lázně, Karlovy Vary, Kinžvár,lázně Jáchymov
pozn.: nejteplejší pramen Vřidlo > 70°C
obyvatelstvo: nejmenší počet obyvatel(největší menšina jsou rusové)
hospodářství: brambory, pšenice, prasata, drůbež
průmysl: keramický, chemický, těžba kaolinu
zajímavost: Kraslice a Luby- podnik na výrobu hudebnin a škola na výku výroby hudebnin

Ústecký kraj

9. dubna 2012 v 21:19 | Rony |  Z - sešit

Ústecký kraj

kr. město: Ústí n. labem
poloha kraje: severní čechy sousedí s Plzeňským, karlovarským, libereckým a středočeským krajem a hranici tvoříme s Německem
rozloha: 5335 km2
počet obyvatel: 819 712 ob. (5. místo)
hustota zalidnění: 134 ob./km2
okresy: Mostecký, Děčínský, Lounský, Ústecký, Litomeřický, Teplický
povrch:
pohoří- Krušné hory(Klínovec), Děčínská vrchovina, Lužické hory, České středohoří(Milešovka), Dolnohorská tabule
nížina- Polabská nížina
pánev- Mostecká pánev
podnebí: drsné chladnější a vlhčí, níže ležící území poměrně teplé
vodstvo:
řeky- Labe, Ohře, Bílina, Ploučnice, Kamenice
nádrže- Nechranice, Střekov, Přísečnice, Fláje
ochrana přírody:
CHKO- České středohoří, Lužické hory, labské pískovce
NP- ČeskoSaské Švýcarsko
plodiny: chmel, viná réva, zelenina, ovoce,
průmysl: papírenský, chemický potravinářský, vinařství, pivovarství, těžba uhlí
vyznamné podniky: SETUZA, Preciosa

Kam dál